Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือที่ชาวเมืองลพบุรีเรียกกันจนติดปากว่า วังนารายณ์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญ

ของจังหวัดลพบุรีที่ต้องห้ามพลาด เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สุดคลาสสิกบอกเล่าเรื่องราวในสมัยอยุธยาที่สำคัญมาก

มีรูปแบบสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของตะวันตกเข้ากับแบบไทย

สะท้อนการรับวัฒนธรรมตะวันตกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เด่นชัดไม่เหมือนยุคใด

 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2209 บนพื้นที่ 41 ไร่

ณ เมืองลพบุรีเพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง ภายหลังการเสด็จสวรรคต

ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่นี่ก็ถูกทิ้งร้าง จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระองค์โปรดให้บูรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2399

และพระราชทานนามว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์”

 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์

 

ภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ

 

เขตพระราชฐานชั้นนอก ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก หมู่ตึกสิบสองท้องพระคลัง ตึกพระเจ้าเหา

ตึกรับรองคณะทูตต่างประเทศ โรงช้างหลวง 10 โรง

 

เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีอาคารต่างๆ อาทิ พระที่นั่งจันทรพิศาล พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท

หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฏ ซึ่งประกอบด้วยพระที่นั่ง 4 องค์เชื่อมติดกัน ได้แก่ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ พระที่นั่งสุทธิวินิจฉัย

พระที่นั่งไชยศาสตรากร และพระที่นั่งอักษรศาสตราคม นอกจากนี้ยังมีอาคารที่เรียกว่า ทิมดาบ

หรือที่พักของทหารรักษาการณ์

 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์

 

เขตพระราชฐานใน มีพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ และหมู่ตึกพระประเทียบ

 

พื้นที่บางส่วนของพระนารายณ์ราชนิเวศน์เปิดเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

โดยใช้พระที่นั่งจันทรพิศาลจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันมีการขยายห้องจัดแสดงมาถึงพระที่นั่งพิมานมงกุฎ

จัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่พบในจังหวัดลพบุรีกว่าพันรายการ

 

ชั้นที่ 1 จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3,500 – 4,000 ปี เช่น ภาชนะดินเผารูปวัว

โครงกระดูกมนุษย์ ขวานหิน ขวานสำริด จารึกโบราณ เครื่องประดับทำจากหินและเปลือกหอย

พระพิมพ์ที่พบตามกรุในลพบุรี รูปเคารพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โบราณวัตถุสมัยทวารวดี ฯลฯ

 

ชั้นที่ 2 จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ที่พบในลพบุรี เช่น ทับหลังแกะสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

พระพุทธรูปสมัยลพบุรีแบบต่างๆ เครื่องถ้วยกระเบื้องทั้งของจีน และไทย เป็นต้น

 

ชั้นที่ 3 เป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงฉลองพระองค์ เครื่องแก้ว

และภาชนะที่มีตราประจำพระองค์

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ เปิดให้ชมในวันพุธ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

และส่วนโบราณสถานพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00 – 17.30 น.

มีค่าเข้าชมสำหรับคนไทย 10 บาท คนต่างประเทศ 30 บาท

 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ โทร. 0 3641 1458

 

การเดินทาง พิกัด GPS : 14.79978, 100.61065

 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ที่เขตตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ใช้เส้นทางเริ่มต้นที่ศาลพระกาฬ

ข้ามทางรถไฟไปตามถนนวิชาเยนทร์ ถึงสี่แยกปรางค์แขกให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสรศักดิ์

ไปจนถึง 4 แยกตัดกับถนนราชดำเนิน จอดรถได้บนถนนราชดำเนิน และเดินเลียบไปทางถนนสรศักดิ์

ประตูเข้าจะอยู่บริเวณถนนสรศักดิ์

 

เครดิตภาพ : กระทู้พันทิปจาก คุณ eurekraft

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •