Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาร ที่เที่ยวอินเทรนด์ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

เกิดจากความรัก ความทุ่มเท และเสียสละของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด ซึ่งได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุต่างๆ

และศิลปวัตถุของชาวอีสานไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เรียนรู้

 

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน

 

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน ตั้งอยู่ที่บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่อายุหลายสิบปี เกิดจากความมานะพากเพียรของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด

ซึ่งได้เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวอีสานในอดีต

สิ่งของสะสมนับพันชิ้นเหล่านี้  จึงเป็นเสมือนจิ๊กซอว์ที่คอยบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

ของชาวบ้านในพื้นที่ภูมิภาคนี้ได้อย่างดี

 

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน

 

ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ชั้นคือ ชั้นบนจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสาน วัตถุอื่นๆ

เช่น กะโหลก เขาควาย จัดแสดงนิทรรศการเส้นทางสายไหมของอีสาน และประวัติศาสตร์บ้านเชียงเหียน

ส่วนชั้นล่างจัดแสดงผลงานศิลปะ “Boonman Contemporary Art Gallery” ของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด

และผลงานของศิลปิน นิสิต นักศึกษาที่หมุนเวียนกันมาจัดแสดงตลอดทั้งปี

 

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน โทร. 0 4374 6303, 08 5216 5347

 

การเดินทาง ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 7 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด

 

เครดิตภาพ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •