Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

พระธาตุช่อแฮ หนึ่งในปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดแพร่ สิ่งศักดิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองแพร่

อายุเก่าแก่หลายร้อยปี และถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิด 1 ใน 12 ราศี ของผู้เกิดปีขาล (เสือ)

 

พระธาตุช่อแฮ

 

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงตั้งอยู่ที่ถนนช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ บนเนื้อที่ 175 ไร่

เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยสูงประมาณ 28 เมตร สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย พระมหาธรรมราชา(ลิไท)

ได้เสด็จมาบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์แห่งนี้ จากนั้นได้จัดงานสักการะ 7 วัน 7 คืน จึงได้ชื่อว่า “พระธาตุช่อแฮ”

(คำว่า “แฮ” เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า “แพร” แปลว่า ผ้าแพร) และในปี พ.ศ.2467 ครูบาศรีวิชัย ได้มาเป็นประธาน

บูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่ง

 

พระธาตุช่อแฮ พระธาตุช่อแฮ

 

องค์พระธาตุช่อแฮ เป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสนแบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก

องค์พระธาตุสูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร ลักษณะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยม 1 ชั้น

ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยม 3 ชั้นรองรับ ถัดไปเป็นฐานบัวคว่ำและชุดท้องไม้แปดเหลี่ยม

ซ้อนลดชั้นกันขึ้นไป 7 ชั้น จากนั้นเป็นบัวระฆัง 1 ชั้น และหน้ากระดานหนึ่งชั้น จนถึงองค์ระฆังแปดเหลี่ยม

ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังก์ย่อมุมไม้สิบสองและปล้องไฉน ส่วนยอดฉัตรประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนา

มีรั้วเหล็กรอบองค์พระธาตุ 4 ทิศ มีประตูเข้าออก 4 ประตู แต่ละประตูได้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนาไว้อย่างสวยงาม

 

พระธาตุช่อแฮ พระธาตุช่อแฮ

 

ภายในวัดพระธาตุช่อแฮมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

 

หลวงพ่อช่อแฮ พระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ ศิลปะล้านนา เชียงแสน สุโขทัย

ซึ่งสันนิฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุช่อแฮ มีอายุหลายร้อยปี

หน้าตักกว้าง 3.80 เมตร สูง 4.50 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูนลงรักปิดทอง

 

พระเจ้าทันใจและไม้เสี่ยงทาย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิปูนปั้น ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 30 นิ้ว สูงประมาณ 2 ศอก

ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้นิยมมากราบไหว้บนบานศาลกล่าวอยู่เสมอ เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใครมาขอพรแล้ว

จะได้สิ่งนั้นอย่างสมประสงค์ ส่วนด้านหลังซุ้มที่พระเจ้าทันใจประดิษฐานอยู่ มีไม้เสี่ยงทายทำด้วยไม้รวก หรือไม้สัก

มีความยาวเกิน 1 วา คาดว่าใช้แทนไม้เซียมซี เมื่อผู้ใดต้องการเสี่ยงทายสิ่งใด ก็จะนำไม้ดังกล่าวมาทาบกับช่วงแขน

ที่กางเหยียดตรงไปจนสุดแขนทั้งสองข้าง ความยาวของวาอยู่ตรงจุดใดของไม้ก็จะทำเครื่องหมายไว้

แล้วนำไม้มาอธิษฐานเบื้องหน้าพระเจ้าทันใจว่าสิ่งที่ตนประสงค์นั้นจะสำเร็จหรือไม่ หากสำเร็จก็ขอให้ความยาวของตน

เลยจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ออกไป เมื่ออธิฐานเสร็จแล้วก็นำไม้เสี่ยงทายขึ้นมาวาอีกครั้งหนึ่ง

 

พระพุทธโลกนารถบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางพระนาคปรก ประดิษฐานอยู่ในวิหารศิลปะล้านนาประยุกต์

ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังอย่างสวยงาม องค์พระขนาดหน้าตักกว้าง 3.60 เมตร สูง 7 เมตร

สร้างด้วยโลหะทองเหลือง ลงรักปิดทอง

 

พระเจ้าไม้สัก พระพุทธรูปศิลปะล้านนา สร้างด้วยไม้สักทอง หน้าตักกว้าง 33 นิ้ว สูง 87 นิ้ว

 

พระเจ้านอน พระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดแพร่เคารพนับถือ ก่อนจะขึ้นไหว้องค์พระธาตุช่อแฮ

ชาวบ้านมักจะแวะไหว้พระเจ้านอนก่อนเสมอ ลักษณะศิลปะพม่าขนาดยาว 3.70 เมตร สูง 1.35 เมตร

ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูน ลงรักปิดทอง

 

ธรรมมาสน์โบราณ สร้างด้วยไม้สักแกะสลัก ลงรักปิดทอง มีความสวยงามวิจิตรบรรจง ลวดลายไทยผสมศิลปะทางล้านนา

 

กรุอัฐิครูบาศรีวิชัย บรรจุอัฐิธาตุส่วนที่ 5 จากจำนวน 7 ส่วนของครูบาศรีวิชัย

 

บันไดนาคโบราณ ภายในวัดพระธาตุช่อแฮมีบันไดนาคอยู่ 4 ด้าน และบันไดสิงห์ 1 ด้าน รวม 5 บันได

ซึ่งล้วนมีความยาวและจำนวนขั้นไม่เท่ากัน

 

เจ้ากุมภัณฑ์ มีความเชื่อว่า นาคที่เฝ้าบันไดกุมภัณฑ์ ด้านทิศตะวันออกขององค์พระธาตุช่อแฮ

ชอบหนีออกไปเล่นน้ำที่ลำน้ำแม่สาย หมู่บ้านในเป็นประจำ ชาวบ้านจึงสร้างเจ้ากุมภัณฑ์นั่งทับขดหางนาคไว้

เพื่อมิให้หนีไปเล่นน้ำอีก

 

แผ่นศิลาจารึก ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพระเจ้าทันใจ จารึกเรื่องราวการสร้างบันไดด้านทิศตะวันตก

 

สวนรุกขชาติช่อแฮ ตั้งอยู่ในที่ดินของวัด มีพื้นที่ 52 ไร่ เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาพันธุ์ไม้

มีต้นไม้นานาพันธุ์กว่า 1,000 ชนิด

 

นอกจากนี้ทุกๆ ปี ทางจังหวัดแพร่จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ

โดยยึดถือตามจันทรคติ ในระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ

โดยใช้ชื่องานว่า งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง

 

พระธาตุช่อแฮ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุช่อแฮ

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5459 9073

 

การเดินทาง เริ่มตั้งแต่สี่แยกบ้านทุ่ง อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งเป็นสี่แยกใจกลางเมืองแพร่ เข้าสู่ถนนช่อแฮ

และตรงไปตามถนนช่อแฮ ผ่านโรงพยาบาลแพร่ สนามบินจังหวัดแพร่ หมู่บ้านเหล่า หมู่บ้านนาจักร

หมู่บ้านแตหมู่บ้านมุ้ง สถานที่ตั้งของวัดพระธาตุช่อแฮ อยู่ในบริเวณเขตเทศบาล ต.ช่อแฮ

ด้วยระยะทาง 9 กิโลเมตร จากตัวเมืองจังหวัดแพร่

 

เครดิตภาพ : bloggang

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •