Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วัดโรงช้าง วัดเก่าแก่อายุนับร้อยปี ที่เที่ยวอินเทรนด์ ที่ถือเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวของ จังหวัดพิจิตร

ที่เรียงร้อย เรื่องราวประวัติศาสตร์ และเป็นศาสนสถานสำคัญ ที่ชาวเมืองชาละวันเคารพนับถือ

สถานที่เก็บรักษา แผ่นอิฐจารึกพระไตรปิฎก จำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ เพื่อเป็นมรดก ให้ชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาต่อไป

 

วัดโรงช้าง

 

วัดโรงช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลโรงช้าง จังหวัดพิจิตร วัดเก่าแก่ สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อสมัยพระยาโคตรบองขึ้นครองราชย์

ในอดีต สถานที่แห่งนี้ เรียกว่า กองช้าง แต่เดิมเป็นที่พัก ของกองช้าง จนกระทั่งต่อมา ได้เรียกกันเพี้ยน ไปเป็น คลองช้าง

ภายหลังทางราชการ ได้เปิดโรงเรียนประชาบาลขึ้น ที่วัดนี้ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโรงช้าง

 

วัดโรงช้าง

 

ภายในบริเวณวัดโรงช้าง มีพระพุทธรูปใหญ่ อยู่กลางแจ้ง 3 องค์ เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ปางห้ามญาติ

และ ปางไสยาสน์ สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ คือ  เจดีย์องค์ใหญ่ของวัด สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 บริเวณรอบองค์เจดีย์

มีตู้พระไตรปิฎก จำนวน 108 ตู้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ทำบุญใส่ตู้ เพื่อเป็นสิริมงคล  และภายในองค์เจดีย์

ได้สร้างเป็นห้องลับใต้ดิน เพื่อใช้สำหรับเก็บแผ่นอิฐจารึกพระไตรปิฎก จำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ อีกด้วย

ซึ่งการเก็บแผ่นอิฐจารึกพระไตรปิฎก ทั้งหมดนี้ไว้ เพื่อรักษาความรู้ทางศาสนา อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ชนรุ่นหลัง

ได้ศึกษาเรียนรู้ และสืบพระพุทธศาสนา ต่อไปในภายภาคหน้า

 

วัดโรงช้าง

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท. สำนักงานอุทัยธานี โทร. 0 5651 4982

 

การเดินทาง วัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมือง ติดกับถนนพิจิตร สามง่าม – วังจิก สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 115

และทางหลวงหมายเลข 1068 ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 5

 

เครดิตภาพ : สถ.ชวนเที่ยว

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •