วัดเล่งเน่ยยี่ 2 จังหวัดนนทบุรี ที่เที่ยวอินเทรนด์ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ก ที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี

ที่ชวนให้ต้องมนต์ ไปกับความงามของสถาปัตยกรรม ในรูปแบบพระราชวังจีนโบราณ อีกทั้งเสริมสร้างสิริมงคล

ด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารอีกด้วย

 

วัดเล่งเน่ยยี่ วัดเล่งเน่ยยี่

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 หรือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่เศษ ที่ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดจีนในความอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย หรือ พระพุทธศาสนานิกายมหายาน

จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสงานฉลอง

สิริราชสมบัติครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539

 

วัดเล่งเน่ยยี่ วัดเล่งเน่ยยี่ วัดเล่งเน่ยยี่

 

แต่เดิมเป็นโรงเจขนาดเล็ก บนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ต่อมาคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย

โดยวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ได้มอบหมายให้พระเดชพระคุณ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์

(ท่านเจ้าคุณเย็นเชี้ยว) เป็นประธานดำเนินการจัดสร้างฝ่ายสงฆ์ และพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร

เป็นประธานที่ปรึกษาการจัดสร้างฝ่ายสงฆ์ โดยเปิดให้พุทธบริษัทไทย – จีนได้ร่วมบุญ

 

วัดเล่งเน่ยยี่ วัดเล่งเน่ยยี่ วัดเล่งเน่ยยี่

 

ภายในบริเวณวัด ประกอบด้วยวิหารต่างๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรม ตามแนวปรัชญา และคติธรรมทางพระพุทธศาสนา

นิกายฝ่ายมหายาน ประกอบด้วย วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์ วิหารหมื่นพุทธเจ้า วิหารบูรพาจารย์ ห้องปฏิบัติธรรม ที่พำนักสงฆ์

และโรงเรียนพระปริยัติธรรม อีกทั้งในช่วงที่ตรงกับเทศกาลของจีน ไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีน หรือ เทศกาลถือศีลกินเจ

จะมีการจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน ให้ประชาชนได้เข้าร่วมชมอีกด้วย

 

วัดเล่งเน่ยยี่ วัดเล่งเน่ยยี่

 

เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2571 1155

 

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนงามวงศ์วาน ผ่านแยกแคราย มุ่งหน้าไปตามถนนรัตนาธิเบศร์

ขึ้นสะพานพระนั่งเกล้า แล้วขับไปเรื่อยๆ จนเลี้ยวซ้าย เข้าถนนกาญจนาภิเษก แล้วไปเลี้ยวขวา

เข้าถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตรงไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะสังเกตเห็นป้ายบอกทางเข้าวัดเล่งเน่ยยี่ 2

และขับไปอีกนิด ก็จะพบทางเข้าวัด อยู่ทางด้านซ้ายมือ

 

เครดิตภาพ : manageronline