บ้านกวานอาม่าน ที่เที่ยวอินเทรนด์ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรี

ตั้งอยู่บนเกาะเกร็ด จัดแสดงเป็น พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เล่าเรื่องราวแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ

หาชมได้ยาก ชมความประณีตสวยงาม มีเอกลักษณ์ ของศิลปะเครื่องปั้นดินเผา สกุลช่างเกาะเกร็ด มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี

 

บ้านกวานอาม่าน

 

พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หรือ ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “บ้านกวานอาม่าน” ซึ่งหมายถึง หมู่บ้านช่างปั้น

ตั้งอยู่ในเกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยในบริเวณนี้ มีช่างปั้นอาศัยอยู่มากมาย

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ริเริ่มโดย คุณพิศาล บุญผูก ภายในเป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ

จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผามอญลายโบราณ และเครื่องปั้นดินเผาแบบต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต และภูมิปัญญา

รวมถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวมอญ ไม่ว่าจะเป็นเจี่ยม (กะละมัง) หม้อสงกรานต์ ซึ่งใช้ใส่ข้าวแช่

นำไปถวายพระในวันสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้ระหว่างสองข้างทางเดินบนเกาะเกร็ด

จะพบว่ามีบางบ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผา เป็นภาชนะของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กระถาง ครก โอ่งน้ำ ฯลฯ

 

บ้านกวานอาม่าน บ้านกวานอาม่าน บ้านกวานอาม่าน

 

พื้นที่นี้ ถือเป็นหมู่บ้านช่างปั้นดินเผาที่เก่าแก่  ซึ่งแต่เดิมการทำเครื่องปั้นดินเผา เป็นอาชีพชาวมอญ มาตั้งแต่ครั้งตั้งถิ่นฐาน

อยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำอิรวดี เมื่ออพยพมาอยู่ที่เกาะเกร็ด ก็ยังคงรักษาฝีมือช่างเครื่องปั้นดินเผาแบบชาวมอญไว้

จนกลายเป็นเอกลักษณ์ ของศิลปะสกุลช่างของเกาะเกร็ด คือ โอ่งสลัก หรือหม้อสลัก

หรือ ที่เรียกกันในปัจจุบันว่า หม้อลายวิจิตร มีการทำมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ด้วยการตกแต่งที่งดงาม

ลวดลายประณีต เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จนได้รับการยกให้เป็นสัญลักษณ์ตราประจำจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

 

บ้านกวานอาม่าน

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2584 5086

 

การเดินทาง สามารถเดินทางมาได้ โดยลงเรือข้ามฟากได้สองท่า คือ ท่าเรือวัดสนามเหนือ (ไม่ไกลจากท่าน้ำปากเกร็ด)

หรือ ท่าเรือวัดกลางเกร็ด ราคาเรือค่าเรือข้ามฟาก 2 บาท มีเรือบริการ ระหว่าง 05.00 – 21.30 น.

 

เครดิตภาพ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร