Shares
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  10
  Shares

วัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นลำดับที่ 24 ของโลก ในปี พ.ศ.2549

นอกจากจะเป็นพุทธสถานที่สำคัญแล้ว ภายในยังมีสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า

ทางประวัติศาสตร์ของไทย รอให้ไปเยี่ยมชมอีกมากมาย

 

วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ วัดโพธิ์

 

วัดโพธิ์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือในสมัยก่อนเรียก วัดโพธาราม

มีพื้นที่กว่า 50 ไร่ ถือเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงให้นำตำราวิชาการด้านต่างๆ มาจารึกไว้โดยรอบ

อาทิ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และการแพทย์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน

จึงได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

 

วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ วัดโพธิ์

 

ภายในวัดโพธิ์เต็มไปด้วยพระพุทธรูปและพระเจดีย์จำนวนมาก เป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากสุดในประเทศไทย

สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ เขตวัดโพธาราม (เดิม) ประกอบด้วย วิหารพระพุทธไสยาส

สถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสองค์ใหญ่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 มีลักษณะปิดทองทั่วทั้งองค์

พระบาทซ้ายและขวาซ้อนเสมอกัน บริเวณพระบาทประดับมุกภาพมงคล 108 ประการ

อันเป็นลักษณะของมหาบุรุษตามคติความเชื่อจากชมพูทวีปและจีน

 

วัดโพธิ์

 

พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ ตั้งอยู่ถัดจากพระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว

สถาปัตยกรรมบริเวณซุ้มประตูมีลักษณะเป็นไทยประยุกต์แบบจีน องค์พระเจดีย์เป็นแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสอง

ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ

 

วัดโพธิ์ วัดโพธิ์

 

เขตพระอุโบสถ เป็นเขตที่สถาปนาขึ้นใหม่นอกเขตวัดโพธารามเดิม สร้างตามคติไตรภูมิ

โดยให้พระอุโบสถเป็นเสมือนเขาพระสุเมรุ และให้วิหารทิศทั้งสี่ เป็นเสมือนทวีปหลักทั้งสี่

ประกอบด้วย พระอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ

ซึ่งรัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หน้า

 

วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ วัดโพธิ์
พระเจดีย์ราย ประดิษฐานอยู่บริเวณโดยรอบของพระระเบียงชั้นนอก มีจำนวนทั้งหมด 71 องค์

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 นับเป็นพระเจดีย์ที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพระเจดีย์อื่นๆ

และได้รับยกย่องว่าเป็นพระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองที่มีความงดงามที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์

 

วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ วัดโพธิ์วัดโพธิ์

 

เมื่อเดินทางมายังวัดโพธิ์ นอกจากชมสถาปัตยกรรม อาคาร พระเจดีย์ต่างๆ แล้วต้องมาชมรูปปั้นฤๅษีดัดตน

ศิลปะวิทยาการที่สืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจำนวนของรูปปั้นฤๅษีดัดตนที่สร้างในรัชกาลที่ 1 นั้น

ไม่ทราบจำนวนแน่ชัด ต่อมาในรัชกาลที่ 3 ได้หล่อรูปปั้นฤๅษีดัดตนในท่าต่างๆ รวม 80 ท่า โดยใช้สังกะสีและดีบุก

พร้อมแต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณของท่าฤๅษีดัดตน ปัจจุบันเนื่องจากการเคลื่อนย้าย และลักลอบนำขาย

จึงเหลือรูปปั้นฤๅษีดัดตนเพียง 24 ท่า ซึ่งเป็นที่มาของศาสตร์การนวดแผนโบราณในปัจจุบัน

 

วัดโพธิ์

 

วัดโพธิ์ยังโดดเด่นและมีสิ่งที่มีชื่อเสียงอีกหลายจุด โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของยักษ์วัดโพธิ์

บริเวณซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป ซึ่งมีสีกายเป็นสีแดงและสีเขียว คล้ายยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

 

ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทยเข้าชมฟรี ชาวต่างชาติคนละ 100 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานวัดโพธิ์  โทร. 0 2226 0335, 0 22260369

 

เว็บไซต์ : www.watpho.com

 

การเดินทาง พิกัด13.746978,100.49327

 

แนะนำให้มารถโดยสารประจำทางสาย 1, 3, 6, 9, 12, 25, 43, 44, 47, 53, 60, 82, 91, 123, 501, 508

หรือเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา โดยไปลงที่ท่าเตียน จากนั้นสามารถเดินตรงขึ้นไปยังวัดโพธิ์ได้

 

เครดิตภาพ : thetrippacker

 

 


Shares
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  10
  Shares