Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วังวรดิศ กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางสภาพความวุ่นวายภายในเมืองหลวงของไทย ยังมีวังอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

แวดล้อมไปด้วยป่าคอนกรีต นอกจากความสวยงามของสถานที่แล้ว ยังเคยเป็นตำหนักที่ประทับของบุคคลสำคัญ

อย่าง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 

วังวรดิศ

 

วังวรดิศ ตั้งอยู่บนถนนหลานหลวง บริเวณวังวรดิศในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ทรงพระราชทานที่ดินรอบวังให้เป็นรางวัลกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ที่ทรงจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล และกระทรวงมหาดไทยเป็นผลสำเร็จ วังวรดิศจึงเป็นพระตำหนักที่ประทับ

ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ต้นราชสกุลดิศกุล และยังเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์

และโบราณคดีของไทย ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2505

 

วังวรดิศ วังวรดิศ

 

ลักษณะสถาปัตยกรรมของวังวรดิศเป็นอาคาร 3 ชั้น รูปตัวแอล หลังคาจั่วปาดมุมทรงสูงหักมุมตอนปลาย มุงกระเบื้องดินเผา

หน้าต่างทำเป็นซุ้มโค้งและสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหน้าต่างบานเล็กบนหลังคาด้านหน้าและบริเวณข้างบ้านเพื่อระบายอากาศ

ตามแบบการสร้างบ้านของยุโรป พื้นทำจากไม้ ภายในตกแต่งด้วยไม้แกะสลักและลวดบัวปูนปั้น

ให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ ออกแบบโดย ดร.คาร์ล ซิกฟรีด ดอห์ริง ผู้ออกแบบวังบางขุนพรหม

และพระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี

 

วังวรดิศ วังวรดิศ

 

วังวรดิศโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปที่มีความสวยงาม แต่ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นไทยผสมผสานอยู่

เป็นวังที่ยังคงดูแลรักษาไว้ให้คงสภาพเดิม แตกต่างวังหลายแห่งที่กลายเป็นสถานที่ราชการหรือถูกดัดแปลงไป

จนแทบจดจำเค้าโครงเดิมไม่ได้ ปัจจุบันวังวรดิศได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น “อาคารประวัติศาสตร์โลก”

 

วังวรดิศ วังวรดิศ วังวรดิศ วังวรดิศ

 

ภายในจัดแสดงให้เห็นการดำเนินชีวิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

โดยการจัดวางข้าวของเครื่องใช้ยังคงสภาพสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพ นักท่องเที่ยวจะได้เข้าชมห้องต่างๆ

อาทิ ห้องเสวย ห้องจีน ห้องพระบรรทม ห้องทรงพระอักษรและห้องพระ รวมถึงห้องพระบรมอัฐิ

ประดิษฐานพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5

และของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 

วังวรดิศ วังวรดิศ วังวรดิศ วังวรดิศ

 

นอกจากนี้ยังมีบริการ หอสมุดดำรงราชานุภาพ สำหรับค้นคว้าหนังสือส่วนพระองค์

ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งมีกว่า 7,000 เล่ม

รวมทั้งหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือวิชาการเน้นด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี

โดยแบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นแรกเป็นสถานที่จัดเก็บตู้หนังสือส่วนพระองค์

ชั้นที่ 2 จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ และชั้นที่ 3 จัดเป็นห้องแสดงพระบรมฉายาลักษณ์

 

วังวรดิศ วังวรดิศ

 

เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. (ใช้เวลาในการชมประมาณ 3 ชั่วโมง) ไม่เสียค่าเข้าชม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วังวรดิศ โทร. 0 2280 3150, 0 2282 9110, 0 2281 7577, 0 2223 8661

 

เว็บไซต์ : www.prince-damrong.moi.go.th

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ จากแยกยมราช ให้ขับตรงมาทางถนนหลานหลวง ข้ามสะพานขาวตรงไปก็จะถึง วังวรดิศ

หรือเดินทางด้วยรถประจำทางสาย 2, 8, 39, 44, 59, 60, 79, 511, 537, 538 นอกจากนี้ยังสามารถเดินทาง

ด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีราชเทวี ออกทางออกที่ 3 ต่อรถประจำทางสาย 60 และ 174

 

เครดิตภาพ : matichon, thaihrhub และ sadoodta

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •