Shares
 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  12
  Shares

กู่พระเจ้าเม็งราย ที่เที่ยวอินเทรนด์  จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเมือง ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์

มีการบันทึกเรื่องราวการสร้างบ้านแปลงเมืองของหลายอาณาจักรไว้มากมาย โดยเฉพาะชื่อของหนึ่งในสามกษัตริย์

คือ พระเจ้าเม็งราย หรือ พ่อขุนเม็งราย ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์เม็งราย ผู้สร้างเมืองเชียงราย และเป็นผู้รวบรวมบ้านเมือง

เข้าเป็น อาณาจักรล้านนา จนเจริญรุ่งเรืองในอดีต

 

กู่พระเจ้าเม็งราย

 

พระเจ้าเม็งราย มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างเมืองเอกในแว่นแคว้นถึง 3 เมือง ได้แก่ เมืองเชียงราย เมื่อ พ.ศ.1805

เมืองกุมกาม (ปัจจุบันคืออำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่) เมื่อ พ.ศ.1829 และเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.1834

โดยแต่เดิม พระเจ้าเม็งราย ทรงครองเมืองหิรัญนครเงินยาง (มีศูนย์กลางอยู่บริเวณ อ.เชียงแสนในปัจจุบัน)

มีพระดำริที่จะรวบรวมเมืองใหญ่น้อยทั้งหลายเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน เมื่อรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือได้แล้ว

ก็คิดจะยกทัพไปปราบหัวเมืองฝ่ายใต้ต่อไป

 

กู่พระเจ้าเม็งราย

 

ในปี พ.ศ. 1805 ขณะยกทัพไปถึงเมืองลาวกู่เต้าและประทับอยู่ที่นั่น เผอิญช้างทรงของพระองค์ซึ่งทอดไว้ที่ป่าหัวดอย

ทางทิศตะวันออกหลุดพลัดไป พระองค์จึงเสด็จตามรอยช้างไปจนถึงดอยจอมทอง ริมฝั่งแม่น้ำกก

ทอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศเป็นชัยภูมิที่ดี จึงได้โปรดให้สร้างพระนครขึ้น โดยก่อกำแพงโอบรอบ

เอาดอยจอมทองไว้ภายใน ขนานนามว่า เมืองเชียงราย แล้วให้ย้ายราชธานีจากเมืองหิรัญนครเงินยาง

มาตั้งอยู่ที่เชียงรายนับแต่นั้นมา

 

กู่พระเจ้าเม็งราย

 

กู่พระเจ้าเม็งราย อนุสาวรีย์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่หน้าวัดงำเมือง บนดอยงำเมือง “กู่พระเจ้าเม็งราย

หรือที่เรียกกันว่า เจดีย์พระเจ้าเม็งราย เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บและบรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช

ตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้าไชยสงคราม ราชโอรสพระเจ้าเม็งราย เมื่อได้มอบราชสมบัติให้พระเจ้าแสนภู

ราชโอรสขึ้นครองนครเชียงใหม่ แล้วพระองค์ได้นำอัฐิพระราชบิดามาประทับอยู่ที่ เมืองเชียงราย

และได้โปรดเกล้าฯ สร้างกู่บรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว้ ณ ดอยงำเมือง

เพื่อเป็นการรำลึกและให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะ

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433 หรือ 0 5374 4674 – 8

 

การเดินทาง ใช้เส้นทางจากวัดพระแก้วแล้วเลี้ยวขวาที่สี่แยก เพื่อเข้าไปยังถนนเรื่องนคร

จากนั้นก็ให้ตรงต่อไปอีกประมาณครึ่งกิโลเมตร ถนนเส้นนี้ก็จะไปบรรจบถนนงำเมือง ซึ่งเป็นสามแยกศูนย์คมนาคม

หลังจากนั้นก็ให้เลี้ยวขวาแล้วตรงต่อไปอีกประมาณ 300 เมตรก็จะพบกู่พระเจ้าเม็งราย

 

เครดิตภาพ : place.thai-tour

 

 


Shares
 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  12
  Shares