Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เขาตังกวน จังหวัดสงขลา ภูเขาเล็กๆ ที่เที่ยวอินเทรนด์ ที่สามารถชมวิวเมืองสงขลาได้กว้างไกล อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสงขลา ที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี

 

เขาตังกวน

 

เขาตังกวน ตั้งอยู่ที่บริเวณปลายแหลมในตัวเมืองสงขลา ทางไปแหลมสนอ่อน เป็นเนินเขาสูง ถือเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เมืองสงขลาที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลา และทิวทัศน์สองทะเล คือ ทะเลอ่าวไทย และทะเลสาบสงขลา บนยอดเขาตังกวน เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา สร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวารวดี

 

เขาตังกวน

 

ภายในเขาตังกวนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

 

ศาลาพระวิหารแดง (พลับพลาที่ประทับ) สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ประภาคาร เป็นอาคารสำคัญของเขาตังกวน โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้โปรดให้กรมทหารเรือทำเครื่องหมายประดับประกอบตัวโคม และส่งแบบฐานปูนให้ข้าหลวงออกมาจัดการก่อสร้างประภาคาร

 

เขาตังกวน

 

พระเจดีย์หลวง โบราณสถานสำคัญบนเขาตังกวน พระเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆัง สันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีย์โบราณ ที่มีมานาน แต่ไม่ปรากฎหลักฐานความเป็นมาที่ชัดเจน ในปี พ.ศ.2409 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯได้โปรดเกล้าฯ ให้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ ให้สูงใหญ่กว่าของเก่า พระเจดีย์หลวงเป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองสงขลามีการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด

 

เขาตังกวน

 

ในเดือนตุลาคมของทุกปี เขาตังกวนจะมีพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์ ประเพณีลากพระ และตักบาตรเทโว ในการขึ้นไปชมเขาตังกวนทำได้ 2 วิธี คือ ขึ้นลิฟต์โดยสาร จากจุดบริการลิฟต์โดยสาร บริเวณถนนตัดระหว่างเขาตังกวน และเขาน้อย ค่าบริการผู้ใหญ่คนละ 30 บาท เด็ก 20 บาท เปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. และในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 – 19.00 น.

ส่วนวิธีที่สอง คือ การเดินขึ้นบันไดฝั่งตรงตะวันตก ซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามลิฟต์โดยสาร ตลอดระยะทางมีบันไดหิน สลับกับจุดพักและจุดชมวิวเป็นช่วงๆ

 

เขาตังกวน

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ โทร. 0 7431 6330

 

การเดินทาง เขาตังกวนตั้งอยู่ในตัวเมืองสงขลาใกล้กับแหลมสมิหลา สามารถนั่งรถโดยสารแดง หรือรถตุ๊กตุ๊ก มอเตอร์ไซค์ ที่ให้บริการอยู่ในตัวเมือง

 

เครดิตภาพ :  กระทู้พันทิปจากคุณ paipaiphuart

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •