Shares
 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  12
  Shares

อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นและแตกต่าง

ภายในมีพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อลังการงานสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีน

ออกแบบเป็นสัญลักษณ์รูปมังกรสัตว์เทพเจ้า สถานที่รวบรวมอารยธรรมจีนไว้ให้คนทั่วไปได้ศึกษา

ชมบรรยากาศเมืองจีนโบราณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ จำลองมาจากหมู่บ้านลี่เจียง เมืองมรดกโลกของประเทศจีน

 

อุทยานมังกรสวรรค์

 

เมืองสุพรรณบุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของไทย อันเป็นต้นกำเนิดของวรรณคดีที่สำคัญเรื่อง ขุนช้างขุนแผน

เมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิตชุมชน

วิถีชนเผ่า ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่นี่ยังเป็นแหล่งค้นพบโบราณวัตถุสำคัญ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หลักฐานที่แสดงถึงอารยธรรมเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองอยู่ในพื้นที่แห่งนี้

 

อุทยานมังกรสวรรค์

 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เมืองสุพรรณบุรีนี้แปลกกว่าศาลหลักเมืองอื่นๆ โดยทั่วไปศาลหลักเมืองนั้นจะทำด้วยไม้

บนยอดจะเป็นหัวเม็ด แต่หลักเมืองของสุพรรณนี้พิเศษแปลกกว่าหลักเมืองทั่วไปคือ เป็นหินและมีพุทธปฎิมากรอยู่ด้วย

โดยศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นพุทธปฎิมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน

ซึ่งเป็นศาสนาที่ชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ทิเบต ญวน เขมร นับถือ เป็นศิลปะแบบขอม รูปพระวิษณุกรรมสวมหมวกแขก

ในศิลปะไพรกเม็ง อายุประมาณ 1,300-1,400 ปีมาแล้ว มีพระนามว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือพระนารายณ์สี่กร

มีหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์ และสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ ประสพแต่ความสุขความเจริญ เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

ตามคำบอกเล่าต่อๆ กันมา เมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้ว มีผู้พบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จมดินอยู่ตรงริมศาลเจ้าพ่อ

ชาวบ้านจึงช่วยกันอัญเชิญขึ้นข้างบน พร้อมกับสร้างศาลใหม่ให้เป็นที่ประทับมีคนจีนชื่อ เฮียกงเป็นผู้ดูแลรักษาเรื่อยมา

 

อุทยานมังกรสวรรค์ สร้างขึ้นในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีเดิม ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี

เมื่อปี พ.ศ.2539 ขณะที่นายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย

ภายในประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และหมู่บ้านมังกรสวรรค์

 

อุทยานมังกรสวรรค์

 

โดยได้เริ่มจัดทำและออกแบบพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร เพื่อนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทย

ตลอดจนประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุด

แห่งหนึ่งของโลกมีอายุยาวนานถึง 5,000 ปี

 

อุทยานมังกรสวรรค์

 

ส่วนบริเวณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ออกแบบเป็นสัญลักษณ์รูปมังกรสัตว์เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่รู้จักกันดี

ลำตัวมังกรภายนอกออกแบบอย่างถูกต้องตามลักษณะความเชื่อ หน้าต้องเป็นอูฐ ตาเหมือนกระต่าย

มองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น มีเขาของกวาง หูของวัว ตัวของงู เกล็ดของปลา ขาของเสือ อุ้งเท้าของเหยี่ยว

สีของลำตัวเลียนแบบเครื่องกังไสโบราณ ภายใต้ตัวมังกรใหญ่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

 

หมู่บ้านมังกรสวรรค์ จำลองมาจากหมู่บ้านลี่เจียง ประเทศจีน  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลก

ที่มีความเก่าแก่ถึง 1,000 ปี เมื่อมาเที่ยวหมู่บ้านมังกรสวรรค์ก็จะได้บรรยากาศของหมู่บ้านจีนโบราณ

ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า โรงเตี๊ยมสไตล์จีนโบราณ โรงหนัง และสัญลักษณ์ที่สำคัญคือ กังหันพ่อลูก

เป็นกังหันไม้โบราณพันปีที่อยู่ตรงทางเข้าหน้าหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีหอชมวิว สามารถชมวิวของเมืองสุพรรณได้ในมุมสูง

ที่หน้าหอชมวิวคือ เสามังกรสววรค์ที่มาจากเมืองเซียะเหมิน

 

อุทยานมังกรสวรรค์ เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ปิดทุกวันอังคาร เข้าชมเป็นรอบ มีชุดหูฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษและจีนให้บริการ

ค่าเข้าชมชาวไทยผู้ใหญ่ 299 บาท เด็ก 149 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 499 บาท เด็ก 299 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3552 6211-2

 

อุทยานมังกรสวรรค์

 

การเดินทาง พิกัด GPS 14.478883, 100.110426

 

โดยรถยนต์ส่วนตัว

 

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 107 ก.ม. ผ่านอำเภอบางบัวทองไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี

หรือจากกรุงเทพฯ ผ่านนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ถึงจังหวัดสุพรรณบุรี

 

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 115 ก.ม.ผ่านจังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว ถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี

 

เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 132 ก.ม. ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดสุพรรณบุรี

 

เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 228 ก.ม. ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเดิมบางนางบวช

ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี

 

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งหมอชิต

ถนนกำแพงเพชร 2 ไปสุพรรณบุรีทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2936 2852-66

ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 28946122

สถานีขนส่งสุพรรณบุรี โทร. 0 3552 2373 และบริษัท สุพรรณทัวร์ โทร. 0 2884 9522 (สุพรรณบุรี) โทร. 0 3550 0817

 

รถไฟ ถ้าต้องการบรรยากาศท่องเที่ยวโดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีขบวนรถไฟไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี

รถออกเวลา 16.40 น. ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

 

เครดิตภาพ : pantip, suaythep, bangkoko topview, suphanbiz

 

 


Shares
 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  12
  Shares