Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผู้คนต่างรู้จักกันดี

บึงฉวาก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีไฮไลต์คือ นักท่องเที่ยวจะได้ชมสัตว์น้ำที่หาดูได้ยาก

ชมความน่ารักของบรรดาสัตว์น้ำทั้งหลาย พร้อมเรียนรู้โลกใต้น้ำแบบใกล้ชิด

 

บึงฉวาก

 

บึงฉวาก ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ของ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และ อ.หันคา จ.ชัยนาท

เป็นบึงน้ำธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์

คือประกอบด้วยพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วม น้ำขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำ

ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง ทั้งที่มีน้ำขังหรือน้ำท่วมถาวรและชั่วคราว ทั้งแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล

แหล่งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดต่ำสุด น้ำลึกไม่เกิน 6 เมตร

โดยบึงฉวากเข้าข่ายลักษณะดังกล่าวทุกประการ

 

ก่อนหน้านี้บึงฉวากเป็นเพียงบึงน้ำขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสุพรรณบุรี

จนเมื่อปี พ.ศ.2538 นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับ ได้พัฒนาบึงฉวากเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง

สิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงเป็นที่มาของชื่อ

โครงการบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ประกอบไปด้วยส่วนของสวนสัตว์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ อุทยานผักพื้นบ้าน

อีกทั้งมีบริการนวดแผนไทย และเรือเร็วบริการ เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายของจังหวัดสุพรรณบุรี

 

บึงฉวาก

 

สถานที่น่าสนใจภายในบึงฉวาก

 

ภายในแบ่งเป็น 3 อาคาร ได้แก่

 

อาคารแสดงสัตว์น้ำหลังที่ 1 จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม ทั้งพันธุ์ปลาไทย และพันธุ์ปลาต่างประเทศกว่า 50 ชนิด

 

อาคารแสดงสัตว์น้ำหลังที่ 2 ประกอบด้วยตู้ปลาขนาดใหญ่สวยงามบรรจุน้ำได้กว่า 400 ลูกบาศก์เมตร

และมีอุโมงค์ความยาวประมาณ 8.5 เมตร ถือว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย ชมสาธิตการให้อาหารปลา

สำหรับการแสดงตู้ปลาใหญ่มีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งหมด 4 รอบ ตั้งแต่เวลา 10.30-16.00 น.

 

บึงฉวาก

 

อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 (สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล) จัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลหายาก

มีอุโมงค์ปลาและบันไดเลื่อนยาว 75 เมตร เพื่อให้ได้ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลอย่างใกล้ชิด

 

บึงฉวาก

 

เวทีริมบึง ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

นำการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่หาดูได้ยากมาให้ชมในช่วงวันหยุดเทศกาล

 

บ่อจระเข้น้ำจืด เป็นบ่อจระเข้ที่ถูกจำลองให้มีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด มีจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย

ขนาด 1.5–4.0 เมตร ประมาณ 60 ตัว มีการแสดงจระเข้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งหมด 4 รอบ คือ 11.00 น. 12.30 น. 14.00 น. และ 15.30 น.

 

ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ประกอบไปด้วยอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าชนิดต่างๆ การดูนก พร้อมตู้จำลองระบบนิเวศ

ห้องฉายสไลด์วีดิทัศน์ ด้านนอกอาคารมีกรงเลี้ยงนกขนาดใหญ่ ประกอบด้วยนกกว่า 45 ชนิด

เช่น นกกาบบัว นกเป็ดแดง ไก่ฟ้าพญาลอ และไก่ฟ้าสีทอง ซึ่งว่ากันว่าเป็นไก่ฟ้าที่สวยงามที่สุดในโลก

ถัดไปเป็นกรงเสือขนาดใหญ่-เล็ก มีเสือชนิดต่างๆ ให้ชม และที่พิเศษคือ มีลูกเสือดูดนมหมู

และสัตว์สวยงามอีกหลายชนิด สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก

เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.00–16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.00–18.00 น. โทร. 0 3543 9206, 0 3543 9210

 

กรงเสือและสิงโต เป็นกรงเลี้ยงสัตว์ป่าตระกูลแมว ได้แก่  สิงโต เสือโคร่ง เสือลายเมฆ เสือดาว แมวดาว เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีกรงสัตว์ป่าหายากอีกหลายประเภทที่จัดแสดงไว้ให้ชม เช่น นกน้ำ นกยูงและไก่ฟ้าชนิดต่างๆ

ม้าลาย อูฐ และนกกระจอกเทศ เป็นต้น ติดต่อสอบถาม สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก โทร. 0 3548 1250

 

เกาะกระต่าย พื้นที่คล้ายเกาะ สร้างเป็นที่พักของกระต่าย 2 สายพันธุ์คือ สายพันธุ์เจอร์ซี่ วูลลี่ และสายพันธุ์แองโกร่า

รวมทั้งมีกวางดาว เนื้อทราย และด้วยพื้นที่ที่เป็นเกาะมีพื้นที่น้ำล้อมรอบ จึงเลี้ยงปลาไว้ในกระชังอีกจำนวนมาก

เพื่อให้ผู้คนเพลิดเพลินไปกับการให้อาหารปลา เช่น ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาสวายเผือก ฯลฯ

 

ศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวบรวมสินค้าทั้งของกินและของใช้จากจังหวัดสุพรรณบุรีมาไว้ที่นี่

นอกจากจะแสดงสินค้าภายในจังหวัดแล้ว ยังรวบรวมสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงมาไว้ในอาคารนี้อีกด้วย

 

โรงสีชุมชน สถานที่รับรองผลผลิตของเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวปลอดสารพิษ นำผลผลิตที่ได้มาส่งให้โรงสี

ขนาด 5 กก. ต่อชั่วโมง เพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารพิษบึงฉวาก ออกจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของเกษตรกร

และอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค

 

อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพ เฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร

จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน โดยรวบรวมผักพื้นบ้านจากทั่วภูมิภาค

ของประเทศไทยกว่า 500 ชนิด มาปลูกไว้ในบริเวณเกาะกลางบึงฉวาก มีทั้งสมุนไพร ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย ไม้ล้มลุก

และไม้ชื้นแฉะที่น่าสนใจ เช่น น้ำเต้าสี่เหลี่ยม บวบหอมขนาดใหญ่ อุโมงค์น้ำพุ และการจัดสวนไม้ประดับด้วยผักพื้นบ้าน

นอกจากนี้ยังมีโรงปลูกพืชระบบระเหยน้ำ และสาธิตการปลูกพืชไร้ดิน มีห้องนิทรรศการแสดงผลผลิตทางการเกษตร

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเกษตรอุทยานผักพื้นบ้านฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 1948 9214, 08 9836 1358, 0 3543 0011

หรือสำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช โทร. 0 3554 5450, 0 3555 5455

 

อัตราค่าบริการ คนไทย ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 50 บาท/ ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บึงฉวาก  โทร. 08 1948 9214

 

การเดินทาง พิกัด GPS 14.926912, 100.048703

 

โดยรถประจำทาง สามารถขึ้นรถโดยสารสถานีหมอชิต – ท่าช้าง หรือสถานีรถสายใต้ – ท่าช้าง

แล้วลงที่อำเภอเดิมบางนางบวช จากนั้นต้องเหมารถไปที่บึงฉวากอีกต่อหนึ่ง

 

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพ ใช้ถนนสายตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340) เมื่อมาถึงอำเภอเดิมบางนางบวช

ให้ขับรถไปจนถึงกิโลเมตรที่ 151 จะเห็นป้ายซ้ายมือบอกทางเข้าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานบึงฉวาก

เมื่อถึงสามแยกตัดกับถนนเลียบคลองชลประทานให้เลี้ยวขวาไปตามทางจนข้ามสะพานข้ามคลองชลประทาน

 

เครดิตภาพ : Pantip thyrocyte

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •