Shares
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  10
  Shares

แม้จะได้รับการตั้งชื่อใหม่เป็น วัดมงคลจินดาราม ทว่าชาวบ้านก็ยังคงเรียกด้วยความคุ้นเคยว่า วัดไร่ขิง

ตามชื่อของชุมชนแถบนี้ ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่ของชาวจีนและนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลาย

โดยสิ่งสำคัญภายในวัดไร่ขิงซึ่งเป็นที่นับถือของผู้คนจำนวนมากก็คือ พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีตำนานลอยน้ำมาตามแม่น้ำนครชัยศรีหรือแม่น้ำท่าจีน

 

วัดไร่ขิง

 

วัดไร่ขิง ตั้งอยู่ที่ ต.ไร่ขิง จ. นครปฐม ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 32 กิโลเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2334

โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ตั้งชื่อวัดตามชื่อตำบล เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญพระพุทธรูป

จากวัดศาลาปูนมาประดิษฐานไว้ที่วัดไร่ขิงด้วย ปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อวัดไร่ขิง”

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้วเศษ สูง 4 ศอก 16 นิ้วเศษ

พุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศิลป์ 3 สมัยคือ พระรูปผึ่งผายแบบเชียงแสน พระหัตถ์เรียวงามแบบสุโขทัย

และพระพักตร์งดงามในแบบรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี 5 ชั้น

สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยล้านนาและล้านช้าง

 

หลวงพ่อวัดไร่ขิงมีตำนานเล่าว่าลอยน้ำมาตามแม่น้ำนครชัยศรี และได้รับการอัญเชิญขึ้นไว้ที่วัดศาลาปูน

ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งเป็นวันสงกรานต์พอดี จึงมีประชาชนจำนวนมากมาชุมนุมกัน

ในขณะที่อัญเชิญองค์หลวงพ่อขึ้นจากแพ สู่ปะรำพิธีได้เกิดอัศจรรย์แสงแดดที่แผดจ้ากลับพลันหายไป

ความร้อนระอุในวันสงกรานต์ก็บังเกิดมีเมฆดำมืดทะมึน ลมปั่นป่วน ฟ้าคะนอง และบันดาลให้มีฝนโปรยลงมา

เกิดความเย็นฉ่ำ ปิติยินดีกันโดยทั่วหน้า ประชาชนที่มาต่างก็พากันตั้งจิตอธิษฐานเป็นหนึ่งเดียวกันว่า

หลวงพ่อจะช่วยทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข

 

วัดไร่ขิง

 

วัดไร่ขิงนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระราชทานนามว่า วัดมงคลจินดาราม (ไร่ขิง)

แต่ชาวบ้านเรียกกันเต็มๆ ว่า วัดมงคลจินดารามไร่ขิง จนกระทั่งเหลือแต่ชื่อวัดไร่ขิงในที่สุด

วัดไร่ขิงเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันดี นิยมเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอยู่เสมอ

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์จะมีตลาดนัดอาหาร และผลไม้จำหน่ายหน้าวัด บริเวณริมแม่น้ำหน้าวัดเป็นเขตอภัยทาน

ร่มรื่น มีปลาสวายตัวโตนับพันอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวนิยมซื้อขนมปังเลี้ยงอาหารปลา

 

วัดไร่ขิง

 

นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าที่ทางวัดรวบรวมไว้ เช่น ถ้วยชาม หนังสือเก่า ซึ่งชาวบ้านนำมาถวายวัดจัดแสดงไว้

และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังของจิตรกรสมัยปัจจุบัน เช่น ภาพวัดพระธาตุพนม โลหะปราสาท วัดราชนัดดา

และวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นต้น การเดินทางมาที่วัด มีทางเข้า 3 ทางคือ ทางแยกหน้าสถานีตำรวจ โพธิ์แก้ว

ทางแยกหน้าสวนสามพราน และทางแยกพุทธมณฑลสาย 5

 

ทุกปีจะมีการจัดประเพณี งานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง ระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 3 ค่ำเดือน 5

หรือประมาณช่วงวันสงกรานต์นั่นเอง นอกจากมีการทำบุญ นมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้ว

ยังมีกิจกรรมการออกร้านและมหรสพต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่

 

วัดไร่ขิง

 

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 3431 1384, 0 3432 3056

 

การเดินทาง

 

รถยนต์ ใช้เส้นทางสายถนนเพชรเกษม ผ่านสวนสามพราน ก็จะพบป้ายของวัดไร่ขิงอยู่ทางขวามือ

 

รถโดยสารประจำทาง นั่งรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น 2 จากสถานีขนส่งสายใต้ สายเก่า

(กรุงเทพฯ-อ้อมใหญ่-สามพราน-นครปฐม) กรุงเทพฯ-ราชบุรี กรุงเทพฯ-บางลี่ กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี

ลงปากทางเข้าวัดไร่ขิง แล้วต่อรถโดยสารประจำทางเข้าไปยังวัดไร่ขิง หรือใช้บริการรถโดยสารประจำทาง

สาย 84 นั่งจาก BTS กรุงธนบุรีไปยังวัดไร่ขิง

 

 


Shares
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  10
  Shares