Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร หากเดินทางมายังวัดแห่งนี้ ภาพแรกที่เห็นและสะกดให้ต้องหยุดนิ่งยืนแหงนหน้ามองคือ

ความสูงใหญ่ขององค์พระปฐมเจดีย์ ที่มีความงดงาม พระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของประเทศไทย

หนึ่งในปูชนียสถานสำคัญของประเทศ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองนครปฐม

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร พระเจดีย์เก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน

ตั้งแต่สมัยดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

 

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

 

พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

เมื่อครั้งทรงส่งสมณทูตมาเผยแผ่พระศาสนาในดินแดนแถบนี้ โดยมีความเชื่อว่าพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ

เป็นสมณทูตผู้มาตั้งหลักฐานประกาศหลักธรรมคำสอนที่นครปฐมป็นครั้งแรก ในราวพุทธศตวรรษที่ 3

และได้สร้างพระเจดีย์ทรงบาตรคว่ำ แบบเจดีย์สาญจิในประเทศอินเดียไว้ที่นี่

 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ขณะผนวช ได้เสด็จธุดงค์มานมัสการ

ทรงเห็นเป็นเจดีย์ยอดปรางค์ สูง 42 วา เมื่อทรงลาผนวชได้เสวยราชสมบัติแล้ว

ในราว พ.ศ.2396 ได้โปรดให้ก่อพระเจดีย์ใหม่ห่อหุ้มองค์เดิมไว้ สูง 120 เมตร 45 เซนติเมตร

พร้อมสร้างวิหารคตและระเบียงโดยรอบ แต่ไม่ทันแล้วเสร็จก็สวรรคตเสียก่อน

 

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดให้ปฏิสังขรณ์จัดสร้างหอระฆัง

และประดับกระเบื้องจนสำเร็จ เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

มีการปฏิสังขรณ์พระวิหารหลวง เขียนภาพพระเจดีย์องค์เดิมและภาพต่างๆ ไว้ที่ผนัง รื้อมุขวิหารด้านทิศเหนือ

สร้างใหม่เพื่อประดิษฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชบูชนียบพิตร

และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดให้สร้างพระอุโบสถใหม่ขึ้น

 

องค์พระปฐมเจดีย์เป็นพระเจดีย์ใหญ่ มีลักษณะเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำ (ปากผาย) โครงสร้างทำจากไม้ซุง

รัดด้วยโซ่ขนาดใหญ่ ก่ออิฐฉาบปูน และปูประดับด้วยกระเบื้องสีเหลือง-แสด ชั้นล่างประกอบด้วยวิหารสี่ทิศ

พร้อมด้วยกำแพงแก้วสองชั้น ภายในองค์พระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า

 

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

 

ภายในบริเวณซุ้มวิหารด้านทิศเหนือของพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญคือ  พระร่วงโรจนฤทธิ์

อันเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ งดงามด้วยพุทธศิลป์แบบสุโขทัย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

ตามประวัติกล่าวว่า รัชกาลที่ 6 ทรงอัญเชิญมาจากวัดโบราณแห่งเมืองศรีสัชนาลัย

เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระยุพราช ซึ่งในครั้งนั้นทรงพบเพียงพระเศียร พระหัตถ์ และพระบาทเท่านั้น

ภายหลังจากที่พระองค์ขึ้นครองราชย์สมบัติจึงรับสั่งให้มีการปฏิสังขรณ์พระร่วงโรจนฤทธิ์ขึ้นมาใหม่จนครบองค์

แล้วให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในซุ้มพระวิหารเชิงบันไดพระปฐมเจดีย์เมื่อปี พ.ศ.2458

และยังพระกรุณาโปรดเกล้าในพระราชพินัยกรรมว่าให้บรรจุพระราชสรีรังคารส่วนหนึ่งของพระองค์

ไว้ใต้ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ด้วย

 

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

 

ทุกปีจะมีการจัดประเพณีสำคัญ งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จัดขึ้นเป็นประจำในวันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันแรม 5 ค่ำ เดือน 12

(ประมาณเดือนพฤศจิกายน) รวม 9 วัน 9 คืน เป็นงานประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4

เพื่อนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ และนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์

โดยในช่วงเช้าและกลางวันมีพุทธพิธีต่างๆ เช่น การทำบุญ ฟังธรรมเทศนา การสักการะพระปฐมเจดีย์

การสักการะพระพุทธรูปในวิหาร 4 ทิศ ในช่วงกลางคืนมีการประดับไฟสวยงามบนองค์พระปฐมเจดีย์และบริเวณรอบวัด

มีการแสดงมหรสพ การออกร้านค้า ร้านอาหารท้องถิ่น ร้านโอท็อปต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกร

ได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป

 

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 3424 2143

 

การเดินทาง

 

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 2 เส้นทางคือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)

ผ่านอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ไปจนถึงจังหวัดนครปฐม หรือใช้ถนนบรมราชชนนี

ผ่านพุทธมณฑล นครชัยศรี ไปจนถึงตัวจังหวัดนครปฐม

 

รถไฟ สถานีรถไฟบางกอกน้อย รถไฟเที่ยวแรกขบวน 255 ออก 07.25 น. ถึงนครปฐม 08.30 น.

เที่ยวสองขบวน 257 ออก 07.45 ถึงนครปฐม 08.53 น. ค่าโดยสารฟรีตลอดสาย ลงรถไฟที่สถานีนครปฐม

ลงสถานีเดินตรงไปก็ถึงองค์พระปฐมเจดีย์เลย ไม่ต้องต่อรถ

 

รถโดยสารประจำทาง รถทัวร์ 997 กรุงเทพ-นครปฐม ขึ้นที่สถานีขนส่งสายใต้

จุดจอดที่นครปฐมใกล้องค์พระปฐมเจดีย์

 

เครดิตภาพ : nakhonpathom, pantip

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •