Shares
 • 22
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  22
  Shares

เกาะลิบง จังหวัดตรัง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด มีคุณค่าความสำคัญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งหญ้าทะเลใหญ่ที่สุดของประเทศ อาหารของพะยูน สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นแหล่งดูนกทะเลขึ้นชื่อ

มีชื่อเสียงเรื่องชายหาดและทิวทัศน์ของเกาะที่สวยงาม ด้านประวัติศาสตร์มีชุมชนอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน

มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของชาวเกาะที่น่าสนใจ

 

เกาะลิบง

 

จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ทราบว่าเกาะลิบงมีความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ลิบงเป็นเพียงเมืองท่าของหัวเมืองมาลายูที่ขึ้นกับไทย จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 1 ดาโต๊ะ ปังกาหวา

ชาวลิบงขึ้นเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรัง ทำให้การว่าราชการต่างๆ ถูกย้ายไปดำเนินการบนเกาะ

เกาะลิบงจึงเป็นที่ตั้งเมืองตรังในอดีต

 

เกาะลิบง

 

ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ เกาะลิบงมีชื่อเสียงในฐานะเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นแหล่งดูนกทะเล

ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นแห่งหนึ่งของเมืองไทย และเป็นเกาะที่ใต้น้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารของพะยูน

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ถือได้ว่าพะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังเกาะลิบง

ก็อาจจะโชคดีมีโอกาสได้เห็นพะยูนฝูงสุดท้ายบริเวณรอบๆ เกาะแห่งนี้อีกด้วย  เกาะลิบงได้รับการประกาศ

เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง มีที่ทำการเขตฯ อยู่บริเวณแหลมจุโหย รอบเกาะมีสถานที่น่าเที่ยวชมหลายแห่ง

อาทิ หาดตูบ แหลมจุโหย แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย หาดหญ้าคา เป็นต้น โดยเฉพาะบริเวณแหลมจุโหยนั้นเป็นหาดทราย

ครั้นเวลาน้ำลดจะสามารถเดินทางไปถึงหาดตูบได้

 

เกาะลิบงได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักดูนกอีกแห่งหนึ่ง เป็นถิ่นอาศัยของนกทะเลและนกชายเลนจำนวนมาก

ที่อพยพหนีหนาวเข้ามาอาศัยอยู่ โดยเฉพาะบริเวณหาดตูบ ในราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม

จะมีนกนานาพันธุ์มาอาศัยหากินอยู่บริเวณนี้ อาทิ นกกินเปี้ยว นกกวัก นกยางเขียว นกนางนวลแกลบเคราขาว

นกหัวโตขาดำ เป็นต้น

 

เกาะลิบง

 

แม้เกาะลิบงจะเป็นเกาะท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แต่ยังคงมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ชาวบ้านยังดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายทำอาชีพประมง สวนยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

และร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อรักษาเกาะลิบงให้มีความงามทางธรรมชาติเช่นนี้ต่อไป บนเกาะแห่งนี้มี 3 หมู่บ้าน

คือ บ้านพร้าว จุดที่ตั้งของท่าเรือ บ้านบาตูปูเต๊ะ จุดที่สามารถมองเห็นฝูงพะยูน หรือที่คนใต้เรียกกันว่า ดูหยง

และบ้านหลังเขา จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของเกาะ ทั้ง 3 หมู่บ้านเชื่อมถึงกัน

ด้วยถนนที่กว้างพอรถยนต์สองคันขับสวนกันได้

 

บนเกาะมีที่พักและรีสอร์ทเอกชนไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวหลายแห่ง สำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวบนเกาะลิบง

นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถมอเตอร์ไซด์ขับเที่ยวบนเกาะได้ ราคาค่าเช่าประมาณ 300 บาท/วัน

และมีรถยนต์ให้เช่าเหมาเที่ยวบนเกาะ ราคาคิดตามสถานที่ที่ไปเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมบนเกาะ

อาทิ ถ้ำบาตู เขาบาตูปูเต๊ะ บ่อน้ำจืดในทะเล แหลมจูโหย แหลมปันหยัง ดูพระอาทิตย์ตกดินที่ทุ่งหญ้าคา

หรืออาจเช่าเรือพาออกไปชมแหล่งที่อยู่ของพะยูนในทะเล เป็นต้น

 

เกาะลิบง

 

การเดินทาง

 

โดยรถประจำทาง ขึ้นรถตู้โดยสารสาย ตรัง-หาดยาว ที่ท่าคิวรถตู้โดยสาร บริเวณตลาดท่ากลาง อำเภอเมืองตรัง

ไปจนถึงท่าเรือบ้านเจ้าไหม (หาดยาว) ค่าโดยสารคนละ 50 บาท

 

โดยเรือ มีเรือโดยสารจากท่าเรือเจ้าไหม ถึงท่าเรือบ้านพร้าว บนเกาะลิบง หรือเช่าเรือเหมาลำ ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง โทร. 0 7525 1932

 

เครดิตภาพ: oknation.nationtv.tv,booking

 

 


Shares
 • 22
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  22
  Shares