Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี ชมหนังใหญ่ในสภาพสมบูรณ์ทั้ง 313 ตัว ถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ

หนังใหญ่ได้รับการเก็บรักษาอย่างดีภายในพิพิธภัณฑ์ที่ปลูกสร้างขึ้นเป็นเรือนหนังใหญ่

ความวิจิตรของศิลปะการแกะสลักตัวหนัง และทุกตัวยังมีเรื่องราวและความเป็นมา รวมทั้งกรรมวิธีการแกะสลักหนังแต่ละตัว

เป็นข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวให้แก่ผู้มาเยือนได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทำให้วัดขนอนกลายเป็นวัดเดียวที่ยังคงมีมหรสพของวัด

และยังคงมีการจัดแสดงหนังใหญ่ให้ได้ชมกันสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

 

หนังใหญ่วัดขนอน

 

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเห็นคุณค่าในศิลปะการแสดงหนังใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหรสพชั้นสูง โดยทรงมีพระราชดำริให้ทางวัด

ช่วยกันอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

 

หนังใหญ่วัดขนอน

 

หนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงที่รวมศิลปะทรงคุณค่าหลายแขนง ได้แก่ ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตรกรรม

ที่มีความวิจิตรบรรจง ผสมกับฝีมือช่างแกะสลักที่ประณีต เมื่อแสดงก็จะมีการนำศิลปะทางนาฏศิลป์การละคร

ที่เคลื่อนไหวอย่างได้อารมณ์ตามเนื้อเรื่อง ประกอบกับบทพากย์ บทเจรจา บทขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์

ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว และให้อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชมอย่างสมบูรณ์ การแสดงหนังใหญ่จึงมีคุณค่าทางศิลปะสูง

และแสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยได้เป็นอย่างดี

 

มหรสพการแสดงหนังใหญ่ที่เก่าแก่ของไทยนี้ กล่าวกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่หลักฐานการแสดงหนังใหญ่

เริ่มมีสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ในสมัยรัตนโกสินทร์ปรากฏหลักฐาน

ในการแสดงหนังใหญ่ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) ว่าทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอิเหนา

เพื่อใช้แสดงเพิ่มขึ้นจากเรื่องรามเกียรติ์ สมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.2) มีหลักฐานการสร้างตัวหนังใหญ่

และบทวรรณคดีที่ใช้ในเรื่องรามเกียรติ์ ใช้แสดงหนังใหญ่ชุดพระนครไหว ซึ่งต่อมาได้มีการนำมาเก็บไว้

ณ โรงละครแห่งชาติหลังเก่า แต่ถูกไฟไหม้เกือบหมด สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) พบการทำหนังใหญ่ 2 แห่ง

ได้แก่ หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี และหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี

 

หนังใหญ่วัดขนอน

 

หนังใหญ่วัดขนอน เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ผู้ริเริ่มในการแกะสลักตัวหนัง

คือ พระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม) ท่านมีความคิดที่จะสร้างหนังใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม

จึงได้ชักชวนครูอั๋ง ช่างจาด ช่างจ๊ะ และช่างพ่วงมาร่วมกันสร้าง หนังใหญ่ชุดแรกที่สร้างคือ ชุดหนุมานถวายแหวน

ต่อมาได้สร้างเพิ่มอีกรวม 9 ชุด ปัจจุบันมีตัวหนัง 313 ตัว และเป็นเพียงวัดเดียวที่มีมหรสพเป็นของวัด ยังคงมีตัวหนัง

และคณะหนังใหญ่ที่สมบูรณ์อยู่ในความอุปถัมป์ของวัดสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

 

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.30 น. และเปิดการแสดงหนังใหญ่

ณ โรงละครหนังใหญ่ ทุกวันเสาร์ เริ่ม 10.00 น.

 

ทุกปีจะมีการจัดงาน เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ทุกวันที่ 13-14 เมษายน มีการแสดงหนังใหญ่

และกิจกรรมมากมายภายในงาน

 

หนังใหญ่วัดขนอน

 

สอบถามเพิ่มเติม วัดขนอน โทร. 0 3223 3386, 0 1753 1230

 

การเดินทาง พิกัด GPS N13.708325940309228 E99.84765529632568

 

โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดนครปฐมเข้าสู่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกอำเภอบางแพ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3090 เข้าสู่อำเภอโพธาราม ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลอง

แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3089 ประมาณ 3 กิโลเมตร วัดขนอนตั้งอยู่ทางขวามือ

 

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท โพธารามทัวร์ จำกัด ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่

ทุกวันตั้งแต่เวลา 6.30-19.30 น. อัตราค่าโดยสาร 55 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2435 5036

 

เครดิตภาพ: pantip NOI-WAN

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •