Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรี แดนศักดิ์สิทธิ์ถิ่นคนกล้า เมืองสิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

และโบราณคดีที่ทรงคุณค่า พบแหล่งเตาเผาโบราณจำนวนมาก มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุ โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผา

หลักฐานสำคัญที่บ่งบอกได้ว่า ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่ และประกอบอาชีพ

ทำเครื่องปั้นดินเผากันอย่างแพร่หลาย

 

แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย

 

แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย ตั้งอยู่บริเวณวัดพระปรางค์ เป็นศาสนสถานเก่าแก่

สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ระหว่างปี พ.ศ. 1914 – 1921 ในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1

ยกทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือในความปกครองของสุโขทัย โดยกวาดต้อนผู้คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่างเตาเผา

และได้รวมกลุ่มกันบริเวณแม่น้ำน้อย ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งสันนิษฐานว่า ชาวจีนและช่างปั้นอพยพมาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้

โดยเชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่สุดในภูมิภาคแห่งนี้

 

แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย

 

บริเวณแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย พบร่องรอยเตาเผาโบราณกระจายตัวตามแนวลำแม่น้ำน้อยตลอดระยะ 2 กิโลเมตร

มีจำนวนมากกว่า 200 เตา ส่วนใหญ่เกิดการชำรุดไปตามกาลเวลา ถูกทำลายจากการขุดคลองชลประทาน

และการก่อสร้างถนน โดยลักษณะของเตาเผาแม่น้ำน้อยเป็นเตาเผาขนาดใหญ่ ระบายความร้อนเฉียงขึ้น ก่อด้วยอิฐ

ตัวเตาบางส่วนคล้ายเรือประทุนจึงเรียก “เตาประทุน” แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ปล่องไฟ ห้องวางเครื่องปั้นดินเผา

และห้องเชื้อเพลิง กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2509

 

แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย

 

ไฮไลต์ของแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยคือ การไปชมตัวเตาเผาที่นับว่ามีขนาดใหญ่มากที่สุด

มีความยาวถึง 14 เมตร กว้าง 5.60 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางของปล่องควันไฟยาว 2.15 เมตร

เคยใช้เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผา อาทิ ไห อ่าง ครก กระปุก ช่อฟ้า กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น

 

แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย

 

นอกจากการเดินชมแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยกว่าร้อยจุดแล้ว ยังจะได้ชมผลิตภัณฑ์จากเตาเผาแม่น้ำน้อย

ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นไหสี่หู ครก โอ่งอ่าง กระปุกใส่ปูน ขวดปากแตรทรงสูง เครื่องประกอบสถาปัตยกรรม

จำพวกกระเบื้องปูพื้น กระสุนดินเผาขนาดต่างๆ เป็นแบบผลิตเพื่อใช้ในเขตพระราชฐาน

 

แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย

 

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เตาแม่น้ำน้อย เป็นอาคารขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันสองหลัง

โดยหลังแรกเป็นอาคารโปร่งโล่ง มีเตาเผาจำนวน 2 เตา สามารถเดินชมโดยรอบเตาเผาได้

มีนิทรรศการให้ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ส่วนอาคารหลังที่ 2 จัดแสดงแบบจำลองเตาเผาแม่น้ำน้อย และตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาที่มีการขุดค้นพบในแหล่งนี้

 

แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย

 

แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญ

ยังเป็นศูนย์ศึกษาทางวิชาการเซรามิคอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.สิงห์บุรี โทร. 0 3652 0251, 0 3654 3415

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3251 (สายสิงห์บุรี-บางระจัน-สรรคบุรี) ขับไปประมาณ 16 กิโลเมตร

เมื่อเลยตลาดชัณสูตร ไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย

 

เครดิตภาพ : foodtravel และ wanyud

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •