Shares
 • 15
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  15
  Shares

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี มาเที่ยวแดนศักดิ์สิทธิ์ถิ่นคนกล้า ชมวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ที่มีประวัติศาสตร์มานานก่อนกรุงศรีอยุธยา ประดิษฐานพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปปางไสยาสน์

พระนอนองค์ใหญ่ พุทธลักษณะงดงาม ศิลปะแบบสุโขทัย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก

 

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

 

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

โดยตามพงศาวดารระบุว่าในปี พ.ศ. 2297 พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จมานมัสการ

และซ่อมแซมองค์พระ โดยได้สร้างพระวิหาร พระอุโบสถ และเสนาสนะต่างๆ ขึ้นใหม่ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมานมัสการ และทรงบูรณะปฏิสังขรปูชนียวัตถุต่างๆ

 

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

 

ภายในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารมีวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปไสยาสน์

หรือพระนอนขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองลงมาจากสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร

วัดบางพลีใหญ่กลาง พระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีความอ่อนช้อยงดงามมาก ยาว 47 เมตร 42 เซนติเมตร

มีลักษณะพระพักตร์ หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก

 

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

 

ด้วยขนาดที่มีความใหญ่และสวยงาม พระนอนจักรสีห์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

โดยมีความเชื่อว่าหากมาขอพรให้ท่านช่วย เมื่อสำเร็จก็พากันมาแก้บน โดยของที่นิยมมาแก้บน

อาทิ ไข่ต้ม หัวหมู บายศรี เป็นต้น

 

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

 

เมื่อเดินอ้อมองค์พระพุทธไสยาสน์มาด้านหลัง มีพิพิธภัณฑ์วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จะมองเห็นทางเดิน

มีเครื่องใช้มากมายหลายชนิดตั้งอยู่ เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมๆ ที่เก็บโบราณวัตถุหายากยิ่งไว้ให้ชมจำนวนมาก

โดยจะมีป้ายบอกว่าห้ามสัมผัสของที่ตั้งอยู่

 

พระนอนจักรสีห์เป็นพระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู ตามตำนานเล่าต่อกันมาว่า

อสุรินทราหู เป็นยักษ์ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า แต่ก็มีทิฐิว่าตนเป็นยักษ์ รูปร่างสูงใหญ่ ไม่เคยต้องก้มหัวให้ใคร

หากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ตนก็ต้องก้มหัวลงมา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงสั่งให้พระอานนท์เชิญอสุรินทราหูมาเข้าเฝ้า

แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงปฏิหาริย์ นิมิตร่างกายให้ใหญ่กว่า จนอสุรินทราหูต้องแหงนหน้ามอง

ทำให้อสุรินทราหูยอมลดทิฐิของตน

 

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

 

นอกจากนี้ภายในพระวิหารยังมีพระกาฬ พระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และพระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชร

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทั้งสององค์มีพุทธลักษณะงดงาม ในอดีตเคยใช้เป็นพระประทานในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

ของข้าราชการ บริเวณด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ต้นไม้สำคัญผลิดอกบานสะพรั่งหลายต้น

 

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

 

ภายในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ยังมีสิ่งน่าสนใจอื่นๆ อาทิ เจดีย์หน้าวิหาร, เสาไม้สักแกะสลัก ลวดลายลงชั้นลึก

ฝีมือประณีตตลอดทั้งต้น หาชมได้ยาก และสำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจการภาวนา ทางวัดยังมีการอบรมธรรมะ

และวิปัสสนา ในวันที่ 4-10 ของทุกเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท.สิงห์บุรี โทร. 0 3652 0251, 0 3654 3415

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 3032)

ประมาณ 4 กิโลเมตร รถประจำทาง มีรถสาย 648 สิงห์บุรี-บ้านดอนปรู, รถสาย 462 สุพรรณบุรี-โคกสำโรง และรถสองแถว

ขึ้นที่ บขส.ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี ผ่านหน้าวัด

 

เครดิตภาพ : pantip และ thailovetrip

 

 


Shares
 • 15
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  15
  Shares