Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อุโมงค์ปิยะมิตร จังหวัดยะลา พาไปเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย ชมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

แวะมาพักผ่อนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง ย้อนไปชมเรื่องราวในอดีตกับอุโมงค์เก่าแก่

ที่ยังคงมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้ได้ศึกษา

 

อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ปิยะมิตร

 

อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปิยะมิตร ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เป็นสถานที่เคยถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) และแหล่งสะสมเสบียง

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 เป็นอุโมงค์ใต้ดินคดเคี้ยว มีทางเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร

ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต โดยในการขุดอุโมงค์นี้ใช้กำลังคน 40 – 50 คน ในเวลาเพียง 3 เดือน

จึงแล้วเสร็จ ภายในสามารถจุคนได้เกือบ 200 คน

 

อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ปิยะมิตร

 

บริเวณทางเดินเข้าชมอุโมงค์ปิยะมิตรเป็นสะพานไม้เดินเข้าสู่ผืนป่ายาวประมาณ 400 เมตร ก็จะถึงบริเวณทางเข้าอุโมงค์

ภายในอุโมงค์ปิยะมิตรจัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตภายในป่า

ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่างๆ อาทิ ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นต้น สภาพอากาศภายในอุโมงค์ปิยะมิตรเย็นสบาย

ไม่ทำให้รู้สึกอึดอัด

 

อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ปิยะมิตร

 

 

ปัจจุบันอุโมงค์ปิยะมิตรมีทางออกเพียง 6 ทาง และสถานที่แห่งนี้ถูกปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชม

สำหรับคนไทยเสียค่าเข้าชมคนละ 30 บาท ส่วนชาวต่างชาติคนละ 50 บาท

 

อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ปิยะมิตร

 

นอกจากนี้ยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ของกลุ่ม จคม.ที่ใช้ในสมัยที่หลบอยู่ในอุโมงค์ปิยะมิตร

และภาพถ่ายชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคนั้น ใครที่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีต

ไม่ควรพลาดมาเที่ยวชมสถานที่สุดคลาสสิกแห่งนี้

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00 – 16.30 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ทำการอุโมงค์ปิยะมิตร โทร. 0 7320 1710

หรือศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว อำเภอเบตง โทร. 0 7323 2039

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์จากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 410 เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

แล้วแยกไปตามทางลาดยางอีก 11 กิโลเมตรก็จะถึงอุโมงค์ปิยะมิตร

 

เครดิตภาพ : pantip และ finearts

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •