Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา จังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย และยังเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว

ที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นเป็นสถานที่ตั้งโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกทางภาคใต้ของประเทศไทย

เหมาะไปล่องแพชมทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบเหนือเขื่อนที่สวยงามราวดินแดนในฝัน

 

เขื่อนบางลาง

 

เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่บ้านบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี ตามแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรก

โดยสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม เมื่อปี พ.ศ.2524 มีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 85 เมตร ยาว 430 เมตร

สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 72,000 กิโลวัตต์ และอำนวยความสะดวกด้านชลประทานสู่พื้นที่เพาะปลูก

ของจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี และช่วยบรรเทาน้ำท่วมบริเวณตอนล่างของลุ่มน้ำปัตตานี

รวมถึงยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคใต้อีกด้วย

 

เขื่อนบางลาง เขื่อนบางลาง เขื่อนบางลาง

 

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในเขื่อนบางลางสามารถเพลิดเพลินกับการล่องเรือแพชมทัศนียภาพ

ความสมบูรณ์ของป่าบาลา-ฮาลา โดยเฉพาะพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นหายาก และสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ ใบไม้สีทอง ปาล์มบังสูรย์

เฟิร์นดึกดำบรรพ์ บัวผุด ฝูงกระทิง กวางป่า เป็นต้น รวมทั้งชมวิวเกาะแก่งเหนือเขื่อนบางลาง

ใช้เวลาล่องประมาณ 4 ชั่วโมงค่าบริการชั่วโมงแรก 500 บาทต่อคน ชั่วโมงต่อไป 400 บาทต่อคน

 

เขื่อนบางลาง เขื่อนบางลาง

 

นอกจากนี้ยังสามารถเดินสำรวจผืนป่าบาลา-ฮาลาได้ ภายในมีนกหลากหลายชนิด อาทิ นกชนหิน นกเงือกปากดำ

นกกาฮัง และแวะชมน้ำตกที่มีความสวยงาม อาทิ น้ำตกกิตติโชควัฒนา น้ำตกคลองโต๊ะโมะ และน้ำตกคลองน้ำใส

 

เขื่อนบางลาง

 

ภายในพื้นที่เขื่อนบางลางมีบริการบ้านพักรับรองหลายแบบ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 200-2,000 บาท

สอบถามรายละเอียดบ้านพัก โทร. 0 7328 1129 – 30, 08 1738 5447, 08 1798 1716, 0 7328 1063-6 ต่อ 2206

 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการล่องเรือหรือแพชมทิวทัศน์ทะเลสาบเหนือเขื่อน โทร. 0 7328 1063-6 ต่อ 2209, 2205

 

เขื่อนบางลาง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เขื่อนบางลาง โทร. 0 7329 9237-8

 

เว็บไซต์ : banglang.egat

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ด้วยทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง จังหวัดพัทลุง

อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองยะลา ต่อด้วยถนนสายยะลา-เบตง ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา 1 และอีก 48 กิโลเมตร

ก็จะถึงเขื่อนบางลาง 

 

เครดิตภาพ :  thaiza และ wordpress

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •