Shares
 • 35
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  35
  Shares

วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วัดเก่าแก่กลางเมืองร้อยเอ็ด พุทธสถานที่ได้รับความเคารพสักการะของชาวร้อยเอ็ด

มาช้านาน นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธมิ่งเมืองมงคลแล้ว ยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยจิตรกรรมฝาผนังแบบอีสาน

หรือที่เรียกกันว่า ฮูปแต้ม ภายในพระอุโบสถ ถือเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปะ จนสร้างชื่อเสียงให้วัดมิ่งเมืองเป็นที่รู้จัก

 

วัดกลางมิ่งเมือง วัดกลางมิ่งเมือง

 

วัดกลางมิ่งเมืองหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดกลางพร้อมเมือง ตั้งอยู่บนเนินใจกลางเมืองร้อยเอ็ด

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขอมในอดีต

เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรมและสอบธรรมสถาน

ที่มีชื่อว่า โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ

 

วัดกลางมิ่งเมือง วัดกลางมิ่งเมือง วัดกลางมิ่งเมือง วัดกลางมิ่งเมือง

 

ภายในวัดกลางมิ่งเมืองมีพระอุโบสถเก่าแก่ สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งไฮไลต์ของวัดแห่งนี้

อยู่ตรงสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ โดยมีขนาดกว้าง 12.50 เมตร และยาว 20 เมตร บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ

มีรังผึ้งขนาดใหญ่ ผนังโดยรอบพระอุโบสถเป็นศิลปะแบบล้านช้าง สลักลายเครือเถาและดอกพุดตานอย่างงดงาม

ส่วนผนังด้านนอกมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบอีสาน หรือที่เรียกเป็นภาษาอีสานว่า ฮูปแต้ม

บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและทศชาดก นับได้ว่ารูปแบบโบสถ์อีสาน หรือที่เรียกว่าสิมของวัดกลางมิ่งเมือง

เป็นตัวอย่างของสิมทึบพื้นบ้านที่งดงาม และยังสมบูรณ์ที่สุดหลังหนึ่งในแถบภาคอีสาน

 

วัดกลางมิ่งเมือง วัดกลางมิ่งเมือง

 

ภายในพระอุโบสถเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อสัมฤทธิ์ สร้างขึ้นโดยพระขัติยะวงษา เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนที่ 2

ส่วนด้านข้างของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของปราสาทพุทธมิ่งเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบขอม

ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบ มีลวดลายวิจิตรสวยงาม

 

วัดกลางมิ่งเมือง วัดกลางมิ่งเมือง วัดกลางมิ่งเมือง วัดกลางมิ่งเมือง

 

นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่น่าสนใจ อาทิ ศาลาการเปรียญ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511

กุฏิสงฆ์จำนวน 9 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้จำนวน 2 หลัง และตึกอีก 7 หลัง รวมถึงพระวิหารกว้าง 6 เมตร ยาว 35 เมตร

เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นต้น

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วัดกลางมิ่งเมือง โทร. 0 4351 2400

 

การเดินทาง พิกัด 16.061867, 103.654139

 

ด้วยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี นครราชสีมา แล้วให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 23

ผ่านมหาสารคาม ขับไปจนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด วัดกลางมิ่งเมือง ตั้งอยู่บนถนนเจริญพาณิชย์ บนเนินในตัวเมืองร้อยเอ็ด

 

 

เครดิตภาพ : roietlive

 

 


Shares
 • 35
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  35
  Shares