Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเพียงเจดีย์เดียวที่ได้รับอนุญาตและวางศิลาฤกษ์

จากหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

นับเป็นแลนด์มาร์คที่มีความสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด

 

เจดีย์มหามงคลบัว

 

เจดีย์มหามงคลบัว ตั้งอยู่บริเวณบ้านบัว ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระธรรมวิสุทธิมงคล

หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งขณะนั้นจำวัดอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด สถานที่เผยแพร่ธรรมะ

และปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ ช่วงที่หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนยังมีชีวิตอยู่ได้กำกับดูแลการสร้างองค์เจดีย์

ด้วยตัวท่านเอง ตั้งแต่การเริ่มขุดดินถมที่นา การวางศิลาฤกษ์ และการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เหตุผลหนึ่งที่เลือกใช้พื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่สร้างเจดีย์มหามงคลบัว เนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นศูนย์กลางของอีสาน

 

เจดีย์มหามงคลบัว เจดีย์มหามงคลบัว

 

เจดีย์มหามงคลบัวสร้างขึ้นกลางทุ่งนาไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณวัด มีอาณาเขตประมาณ 40 ไร่

ด้านหน้าองค์เจดีย์เป็นลานสระน้ำและคลองน้ำพาดผ่านเจดีย์มหามงคลบัว แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ชั้น

 

เจดีย์มหามงคลบัว เจดีย์มหามงคลบัว

 

ชั้นแรก เป็นห้องรวบรวมเพลงไทยของภาคอีสานไว้ ซึ่งเป็นดำริและความต้องการของหลวงตามมหาบัวญาณสัมปันโน

ชั้นที่ 2 จัดเป็นห้องสมุด รวบรวมหนังสือธรรมะที่แต่งโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน และยังมีห้องสำหรับฟังธรรมะ

ซึ่งรวบรวมเทศน์ของหลวงตาตั้งแต่ พ.ศ.2510 ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีทั้งสำหรับแจกและสำหรับอ่านในห้องสมุด

ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน มีลักษณะเป็นห้องโถงกว้าง

เปิดให้ผู้ที่รักความสงบสามารถมานั่งภาวนาได้ และห้องชั้นสุดท้าย ห้องชั้นที่ 4 ประดิษฐานพระประธาน

รูปหล่อเหมือนหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่หล้า พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง

และได้รับความเลื่อมใสจากประชาชน โดยมีพระอัฐิธาตุของครูบาอาจารย์ให้กราบไหว้ด้วย

 

เจดีย์มหามงคลบัว เจดีย์มหามงคลบัว

 

จุดที่น่าสนใจของเจดีย์มหามงคลบัวคือ การจัดสวน ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม

มีการปลูกต้นไม้ ตกแต่งให้เป็นสถานที่ร่มรื่นสมกับเป็นสถานที่แห่งพลังศรัทธาของชาวพุทธ

 

เจดีย์มหามงคลบัว เจดีย์มหามงคลบัว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท.ร้อยเอ็ด โทร. 0 4324 4498 -9

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์จากตัวเมืองร้อยเอ็ดใช้เส้นทางไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ ขับตรงไปจนถึงสี่แยกบ้านบัว

ให้เลี้ยวซ้ายขับต่อไปอีกประมาณ 800 เมตร เจดีย์มหามงคลบัวจะอยู่ทางซ้ายมือ

 

เครดิตภาพ : ilovephototour และ pantip

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •