Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเลกลุ่มใหญ่ที่สุดในภูเก็ต เรียนรู้

และสัมผัสวิถีชุมชนชาวประมง บนเกาะสิเหร่ เกาะเล็กๆ ที่มีหาดทรายสวย ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ

เหมาะสำหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หรือมาพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเกาะ

 

บ้านแหลมตุ๊กแก

 

บ้านแหลมตุ๊กแกตั้งอยู่บนปลายเกาะสิเหร่ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต

เงียบสงบ มีหาดทรายสีขาวสะอาด ส่วนใหญ่ไม่นิยมลงเล่นน้ำ เพราะน้ำค่อนข้างลึกและยังเป็นหาดทรายปนโคลน

บริเวณนี้จะมีคลองท่าจีนคั่นระหว่างเกาะ ซึ่งถือได้ว่าบนเกาะแห่งนี้ มีชาวบ้านที่เป็นชาวเลอาศัยอยู่มากที่สุดบนเกาะภูเก็ต

 

บ้านแหลมตุ๊กแก บ้านแหลมตุ๊กแก

 

บ้านแหลมตุ๊กแกส่วนหนึ่งเป็นชาวอูรักลาโว้ย หรือที่เรียกได้หลายชื่อ อาทิ ชาวเล, ชาวน้ำ, ชาวไทยใหม่

อาศัยอยู่บริเวณนี้มาช้านานมีจำนวนกว่า 200 หลังคาเรือน บ้านแต่ละหลังเป็นบ้านไม้ที่สร้างขึ้นแบบเรียบง่าย

อาศัยอยู่กันประมาณ 5-6 คน ภาษาที่ใช้จะเน้นภาษาพูดแต่ไม่ใช้ภาษาเขียน ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษามลายู

ส่วนใหญ่ทำอาชีพประมง อาทิ หาหอย แมงกะพรุน จับปลา หาหอยมุก และรับจ้างทำการเกษตร

หากมาเที่ยวในช่วงเย็นจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวเล การนำของทะเลมาขาย อาทิ หอยหวาน หอยแครง หอยแมลงภู่ ฯลฯ

 

บ้านแหลมตุ๊กแก บ้านแหลมตุ๊กแก บ้านแหลมตุ๊กแก

 

ชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแกแห่งนี้มีประเพณีลอยเรือชาวเล พิธีกรรมที่มีความสำคัญ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

ให้ดำรงเผ่าพันธุ์สืบต่อกัน และเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี การลอยเรือเชื่อว่าเป็นการลอยสิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย

ถือเป็นการขจัดความทุกข์และโรคภัย ที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีลอยเรือของชาวเลจังหวัดภูเก็ต

โดยในทุกปีจะมีการจัดงานเพียงปีละสองครั้งคือ วันขึ้น 14-15 ค่ำเดือน 6 (ประมาณเดือน พ.ค.)

และวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือน ต.ค.)

 

บ้านแหลมตุ๊กแก บ้านแหลมตุ๊กแก

 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างอื่นภายในหมู่บ้านแหลมตุ๊กแก สามารถเดินเที่ยว ช้อปปิ้งเปลือกหอยจากฝีมือชาวเล

และข้าวของเครื่องใช้กระจุกกระจิกต่างๆ นอกจากนี้สามารถรับชมวิวทิวทัศน์จากวัดที่อยู่บนยอดเขา

ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ไกลสุดตา และบนยอดเขายังมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร. 0 7621 1036, 0 7621 2213

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ขับไปตามถนนศรีสุทัศน์ ตรงไปผ่านสะพานข้ามคลองท่าจีน ข้างทางจะเป็นป่าโกงกาง

ให้สังเกตจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะ เมื่อเห็นสัญลักษณ์รูปปั้นลิงสีทอง ก็จะถึงบริเวณเกาะสิเหร่

 

เครดิตภาพ : place.thai-tour และ pantip

 

 


Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares