Shares
 • 87
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  87
  Shares

วัดสำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่เที่ยวอินเทรนด์

ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริ้ว

ทุกวันภายใน พระอุโบสถ ของวัดแห่งนี้ จะอบร่ำไปด้วยควันจากธูปเทียน อันเป็นเสมือนตัวแทนแห่งศรัทธา

ของผู้คนจากทุกสารทิศที่เดินทางมาสักการะ และขอพรจากหลวงพ่อพุทธโสธรกันอย่างเนืองแน่น

 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

เครดิตภาพ : tlcthai

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

เครดิตภาพ : dosee

 

วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมแม่น้ำบางปะกง เดิมชื่อว่า “วัดหงษ์

เพราะมี “เสาหงส์” อยู่ในวัด สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นเสาสูง ซึ่งมียอดเป็นตัวหงส์อยู่บนปลายเสา

ต่อมาหงส์บนยอดเสา หักตกลงมาเหลือแต่เสา และมีผู้เอาธงขึ้นไปแขวนแทน จึงได้ชื่อว่า “วัดเสาธง”

ครั้นเมื่อเสาธงหักเป็นสองท่อน จึงเรียกชื่อใหม่ว่า “วัดเสาธงทอน” ส่วนชื่อ “วัดโสธร” อันมีความหมายว่า “บริสุทธิ์”

และ “ศักดิ์สิทธิ์” นั้นเรียกตามพระนามของ พระพุทธโสธร หรือ หลวงพ่อโสธร ซึ่งได้มาประดิษฐานในวัดนี้ในกาลต่อมา

 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

เครดิตภาพ : natthakanacr

 

หลวงพ่อพุทธโสธรเป็น พระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร สร้างขึ้นตามแบบ ศิลปะล้านช้าง

เล่าต่อกันมาว่า พระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมา ประดิษฐานที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2313

ซึ่งพระพุทธรูปของจริงนั้น หล่อด้วยสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้างศอกเศษ มีพุทธศิลป์งดงามมาก

แต่ทางวัดเกรงว่าจะมีผู้คนมาลักขโมยไป จึงได้นำปูนมาพอก เสริมหุ้มองค์เดิมไว้ จนมีลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน

ประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถหลังใหม่ ที่สร้างขึ้นตามแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์ ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารจำลอง

อันเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรองค์จำลอง ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้กราบสักการะด้วยเช่นกัน

 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

เครดิตภาพ : dhammajak

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร โทร. 0 3851 1666

 

การเดินทาง ใช้ถนนมอเตอร์เวย์ มุ่งหน้าชลบุรี วิ่งมาเรื่อยๆ จะเจอทางลงฉะเชิงเทรา จากนั้นชิดซ้าย ลงฉะเชิงเทรา

และมุ่งหน้าไปฉะเชิงเทรา ตรงอย่างเดียวผ่านหลายไฟแดง จนเจอป้ายใหญ่ๆ เขียนว่าวัดหลวงพ่อโสธร แล้วให้เลี้ยวขวา

 

 


Shares
 • 87
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  87
  Shares