Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แทรกไว้ด้วยโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ในตำนาน

อุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์ที่มีเสน่ห์น่าค้นหาสำหรับคนชอบประวัติศาสตร์ ส่วนนักท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ

นิยมเดินป่าพิชิตยอดเขาหลวงขึ้นไปกางเต็นท์พักแรมบนยอดเขา สัมผัสอากาศเย็น ชมวิวขุนเขา

รวมถึงชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามบริเวณผานารายณ์

 

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ครอบคลุมพื้นที่ อ.บ้านด่านลานหอย อ.คีรีมาศ และ อ.เมือง จ.สุโขทัย

ถือเป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์แห่งแรกในจังหวัดสุโขทัย และของประเทศไทย

ที่มีจุดเด่นด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และธรรมชาติที่ควรค่าแก่การศึกษา เนื่องจากได้ทำการอนุรักษ์ป่าไม้

ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้ โดยในอดีตเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า “ป่าเขาหลวง” ภายหลังถูกเปลี่ยนมาเป็น “รามคำแหง”

ตามพระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

ภายในอุทยานแห่งชาติรามคำแหงมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ได้แก่ ยอดเขาหลวง ภูเขาที่มียอดเขาสูงที่สุด

อยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองสุโขทัย บนยอดเขามีทิวทัศน์สวยงาม ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าธรรมชาติ บริเวณผานารายณ์

เป็นจุดชมทิวทัศน์กว้างไกลของทุ่งหญ้าและผืนป่าดงดิบ และยังเป็นจุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและตกในยามเย็น

จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติมีเส้นทางเดินเท้าสู่ยอดเขาหลวงระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร บนยอดเขาเป็นทุ่งหญ้า

ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ มีหญ้าหลายชนิดขึ้นอยู่รวมกัน บางชนิดเป็นพืชสมุนไพร

โดยเฉพาะบริเวณสวนขวัญไทรงาม ไทรขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาได้ลักษณะสวยงามเหมาะสำหรับนั่งพักผ่อน

อยู่ระหว่างทางขึ้นยอดเขาหลวง นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปกางเต็นท์พักแรมบนยอดเขาหลวงได้

มีจุดกางเต็นท์ และห้องน้ำไว้บริการ

 

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ น้ำตกสายรุ้ง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงชันและสวยงาม

อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน เป็นแหล่งชมทัศนียภาพของทิวเขา วิถีชีวิตชาวประมง และในฤดูหนาวจะมีนกเป็ดน้ำ

เข้ามาอยู่ในอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก เป็นจุดแวะพักก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติรามคำแหง

ประมาณ 12 กิโลเมตร น้ำตกลำเกลียว เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำไหลตลอดปี ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

ประมาณ 20 กิโลเมตร และน้ำตกหินราง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 2 กิโลเมตร

เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำเป็นบางฤดู

 

ภายในอุทยานแห่งชาติรามคำแหงยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์และตำนาน อาทิ ถ้ำนารายณ์ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นเขาหลวง

ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 3 กิโลเมตร เดิมเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

สลักจากหินทรายโบราณที่มีพุทธลักษณะคล้ายรูปพระนารายณ์ ชาวบ้านจึงเรียกเป็นชื่อถ้ำ

ปัจจุบันเทวรูปได้ย้ายไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง ถ้ำพระแม่ย่า ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

ประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานเดิมของพระแม่ย่า เทวรูปโบราณสมัยสุโขทัย ลานพม่าลับหอก อยู่ใน อ.คีรีมาศ

ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นลานหินทรายขนาดใหญ่ในลำน้ำ เชื่อว่าเป็นจุดพักทัพ

และลับอาวุธของทหารพม่า ขณะที่เดินทางมารบในสมัยสุโขทัย และพระร่วงวิ่งว่าว มีตำนานเล่าขานว่า

บริเวณนี้เป็นสถานที่ที่พระร่วงมาเล่นว่าว เคยมีประเพณีสักการะบูชาสืบทอดกันมาแต่โบราณ จากความเชื่อของชาวบ้าน

ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 6 กิโลเมตร

 

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง มีเส้นทางเดินป่าเพื่อศึกษาความหลากหลายของธรรมชาติอยู่ 2 เส้นทาง

ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สายที่ 1 ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติรามคำแหง 300 เมตร

จุดเริ่มต้นอยู่ใกล้กับพื้นที่กางเต็นท์ มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

ในการศึกษาสภาพธรรมชาติของป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ลานสมุนไพรโบราณ ป่าเต็งรัง และน้ำตกหินราง

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สายที่ 2 เหมาะกับกิจกรรมเดินทางไกล ศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติ

และชมสวนสมุนไพรโบราณ มีระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชั่วโมง มีจุดเริ่มต้นจุดเดียวกับสายที่ 1

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่ออุทยานแห่งชาติรามคำแหง โทร. 0 5591 0000-1, 09 0550 9841, 08 7312 3783

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางไปจ.กำแพงเพชร โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101

ถึง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย แยกซ้ายเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอีกประมาณ 12 กิโลเมตร

 

 

เครดิตภาพ : pantip

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •