Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มาเที่ยวเมืองมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย ต้องแวะมาสักการะ ศาลพระแม่ย่า เทวรูปโบราณสลักหินชนวน เพื่อความเป็นสิริมงคล

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านสุโขทัยมาช้านาน

เชื่อกันว่าเป็นเทวรูปที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสร้างอุทิศให้กับนางเสือง พระมารดาของพระองค์

                                                                                                               

ศาลพระแม่ย่าประดิษฐานเทวรูปพระแม่ย่า และดวงพระวิญญาณของพ่อขุนรามคำแหง เทวรูปพระแม่ย่าทำด้วยศิลาสลัก

มีลักษณะพระพักตร์ยาว พระหนุเสี้ยม พระเกตุมาลายาว ประดับเครื่องทรงแบบนางพญา สูงประมาณ 1 เมตร

สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่ออุทิศให้กับนางเสือง พระมารดาหรือที่เรียกว่า “พระแม่ย่า”

ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกตามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเรียกมารดาว่า “พระแม่”

 

แต่เดิมศาลพระแม่ย่าประดิษฐานอยู่บนเขาพระแม่ย่า บริเวณยอดเขามีเพิงหินเป็นผาป้องกันแดดฝน

ปัจจุบันชาวสุโขทัยได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่เมืองใหม่ โดยสร้างศาลขึ้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดริมแม่น้ำยม

และมักจะจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า “งานพระแม่ย่า”

 

ความศักดิ์สิทธิ์ของศาลพระแม่ย่า เชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะขอพร

หรือขอความช่วยเหลือจากพระแม่ย่า มักจะสมหวังและได้ตามที่ขอ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านโตนด โทร. 0 5569 3100

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์จากตลาดเทศบาลไปตาม ถ.นิกรเกษม วิ่งเลียบไปกับลำน้ำยม ผ่านที่ทำการไปรษณีย์

มีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายไปทางศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ศาลพระแม่ย่าตั้งอยู่ด้านหน้าของพระพุทธอุทยานสุโขทัย

 

 

เครดิตภาพ : info.dla และ thaimaptravel

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •