Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ชม ป่าเปลี่ยนสี ยามหน้าแล้ง อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ป่าต้นน้ำลำธารของน้ำแม่ปืม น้ำแม่แก้ว มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม โดยนักท่องเที่ยวนิยมมาพายเรือ ชมทัศนียภาพรอบอ่างเก็บน้ำแม่ปืม เดินป่าศึกษาธรรมชาติบนเส้นทางที่จัดเตรียมไว้ และกางเต็นท์แคมป์ปิ้ง เพื่อตื่นมาชมสายหมอกปกคลุมผืนน้ำยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ริมอ่างเก็บน้ำให้เต็มปอด

 

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

เครดิตภาพ : pantip

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

เครดิตภาพ : pantip

 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเป็น ป่าเบญจพรรณ และ ป่าเต็งรัง จุดเด่นที่สร้างสีสันงดงามในยามหน้าแล้ง เมื่อผืนป่าพากันเปลี่ยนสี สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมป่าเปลี่ยนสี จุดชมป่าเปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดอยู่ที่ดอยปุย สามารถมองเห็นทิวทัศน์ไกลไปถึงตัวเมืองเชียงราย โดยเดินทางไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1020 สายเชียงราย-เทิง ประมาณ 9 กิโลเมตร จะพบทางแยกขึ้นสู่ดอยปุย

 

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

เครดิตภาพ : pantip

 

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม มีอาณาเขตไม่มากนัก ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ป่าดอยปุย และป่าแม่ปืม พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้สนสองใบ ไม้ชิงชัน ไม้เหียงหลวง และไม้วงศ์ก่อ อีกทั้งยังพบนกกว่า 40 ชนิด รวมถึงสัตว์ป่าอื่น ๆ เช่น เก้ง หมูป่า เสือปลา กระจง เป็นต้น ที่นี่ยังมีแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญ นั่นคือ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม มีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี จะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากอพยพมาอาศัยอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปืมแห่งนี้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พายเรือชมทัศนียภาพรอบอ่างเก็บน้ำ และมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจ

 

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

เครดิตภาพ : pantip

 

แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแม่ปืม

 

จุดชมวิวดอยงาม (ดอยหัวง้ม) มีลักษณะเป็นภูเขายอดตัด มีที่ราบบนยอดดอยคล้ายภูกระดึง เมื่อยืนอยู่ด้านบนสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก รวมทั้งทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อน และบริเวณใกล้เคียงกับจุดชมพระอาทิตย์นั้นจะมีดงกล้วยไม้ป่าซึ่งจะขึ้นตามต้นไม้และโขดหินเป็นจำนวนมาก ถัดจากดงกล้วยไม้มาทางด้านขวาจะมีลานหินแตกที่มีไลเคน มอส เกาะอยู่เป็นบริเวณกว้าง และบริเวณนี้เองที่มีสนสองใบขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น นับว่าจุดชมวิวดอยงามแห่งนี้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง

 

อ่างเก็บน้ำแม่ปืม เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ บริเวณโดยรอบอ่างเป็นป่าเต็งรังมีสภาพที่สมบูรณ์ และมีเส้นทางเดินชมป่าเต็งรังที่มีต้นพลวงเป็นไม้เด่น นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจชมวิวทิวทัศน์ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ เล่นน้ำ และพายเรือชมวิวอ่างเก็บน้ำ

 

บ้านพัก อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ได้จัดพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 0671 5033

 

การเดินทาง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปืมตั้งในอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จากตัวเมืองพะเยาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พะเยา-เชียงราย) ระยะทาง 17 กิโลเมตร ถึงหลัก กม.ที่  858 มีทางแยกขวาไปอีก 6 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ รวมระยะทาง 23 กิโลเมตร

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •