Shares
 • 23
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  23
  Shares

เที่ยวชมทัศนียภาพอันเลื่องชื่อของทะเลสาบน้ำจืด แห่งเมืองพะเยา กว๊านพะเยา สถานที่ซ฿่งขึ้นชื่อว่า เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ มีทิวทัศน์แนวทิวเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลังของผืนน้ำกว้างใหญ่ บริเวณริมกว๊านมีร้านอาหารและจัดเป็นสวนสาธารณะ เหมาะไปนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกอันแสนสงบ ที่นี่ยังมีไฮไลต์สำคัญ ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก การเวียนเทียนกลางน้ำ ในกว๊านพะเยา นับเป็นกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับ จังหวัดพะเยา อีกประเพณีหนึ่ง

 

กว๊านพะเยา

เครดิตภาพ : chiangraifocus

กว๊านพะเยา

เครดิตภาพ : chiangraifocus

 

กว๊านพะเยา เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลมเว้าแหว่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ คำว่า กว๊าน หมายถึง หนองน้ำ หรือบึงน้ำขนาดใหญ่ คำนี้มีใช้ในท้องถิ่นล้านนาเฉพาะที่จังหวัดพะเยาแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งกว๊านพะเยาเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ที่มีลำห้วยต่างๆ ไหลมารวมกันมากถึง 18 สาย จนกลายเป็น แหล่งประมงน้ำจืด ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 12,831 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากว่า 50 ชนิด เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน และปลานิล เป็นต้น

 

กว๊านพะเยา

เครดิตภาพ : chiangraifocus

 

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กว๊านพะเยามีการจัดประเพณี เวียนเทียนกลางน้ำ เทศกาลที่จัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีละ 3 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา คล้ายการเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัด แต่ที่กว๊านพะเยาได้จัดพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ รอบหลวงพ่อศิลา วัดติโลกอาราม วัดอายุกว่า 500 ปีที่อยู่เกาะกลางกว๊านพะเยา โดยช่วงเย็นเวลาประมาณ 17.30-18.00 น. จะมีการนำเรือพื้นบ้าน (เรือพาย) หลายสิบลำ นำพุทธศาสนิกชนไปตั้งขบวนเรือในกว๊านพะเยา พร้อมกันนี้พระภิกษุสามเณรจะสวดมนต์เริ่มพิธีที่ลานกลางน้ำ วัดติโลกอาราม เสร็จแล้วจึงไปขึ้นเรือ นำชาวพุทธออกเวียนเทียนกลางน้ำรอบวัดแห่งนี้ 3 รอบ เป็นการเวียนเทียนกลางน้ำ ที่มีที่นี่เพียงแห่งเดียวในโลก

 

กว๊านพะเยา

เครดิตภาพ : chiangraifocus

 

 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 5444 9601

 

การเดินทาง จากตัวเมืองพะเยา ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) มุ่งหน้าสู่ทางหลวงชนบท พย. 1001 ขับต่อไปเรื่อยๆ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้น 1193 จะมีป้ายบอกทางมากว๊านพะเยา ระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร

 


Shares
 • 23
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  23
  Shares