วัดไผ่ล้อม วัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 150 ปี มีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาของจังหวัดตราด และมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชนมาตลอด เคยเป็นที่จำพรรษาของท่านเจ้าคุณวิมลเมธาจารย์วรญาณคณานุรักษ์ สังฆปราโมกข์

ซึ่งชาวตราดถือว่าเป็นบิดาแห่งการศึกษาของจังหวัด ชมพิพิธภัณฑ์เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ บนพื้นที่เกาะกลางน้ำ

เจดีย์สวยงามที่ภายในมีเรื่องราวน่าสนใจจัดแสดงไว้

 

วัดไผ่ล้อม

เครดิตภาพ : holidaythai

 

สิ่งสำคัญภายในบริเวณวัด ได้แก่ สวนพุทธธรรมสำหรับให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม

พระอุโบสถที่ยังอยู่ในสภาพดี พิพิธภัณฑ์เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ ผู้เป็นที่เคารพบูชาของชาวตราดและจังหวัดใกล้เคียง

และเป็นโรงเรียนสอนนักธรรม สอนภาษาบาลี ให้ที่พักและอุปการะนักเรียนในชนบทที่เข้ามาเรียนต่อระดับสูงในตัวจังหวัด

ให้บริการห้องสมุดแก่ภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป

 

วัดไผ่ล้อม

เครดิตภาพ : thai-tou

 

วัดแห่งนี้มีพระคุณเจ้าสามท่านผู้มีคุณูปการต่อชาวตราดคือ พระวิมลเมธาจารย์วรญาณคณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์

(เจ้ง จนฺทสโร) พระบุรเขตต์คณาจารย์สุทธิสารวรนายก สังฆปาโมกข์ (พิ้น สุนฺทโร)

และพระราชเขมากรสุนทรธรรมนิวิฏฐ์ (ปกรณ์ อารทฺธวิริโย) ผู้มีบทบาทสนับสนุนทางด้านการศึกษา

และเทศนาสั่งสอนประชาชนตามท้องถิ่นต่างๆ

 

เมื่อท่านทั้งสามซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวตราดมรณภาพลง ศิษยานุศิษย์จึงได้จัดสร้างอนุสรณ์สถาน

เพื่อระลึกถึงคุณูปการที่ท่านทั้งสามได้ทำไว้ โดยสร้าง “เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ” บนพื้นที่เกาะกลางน้

ำในสวนพุทธธรรมพระบุรเขตต์คณาจารย์ โดยออกแบบเจดีย์ให้เหมาะสมกับพื้นที่และคงทนต่อสภาพอากาศ

“ฝนแปดแดดสี่” ของจังหวัดตราด องค์เจดีย์เป็นรูปทรงระฆังคว่ำ 8 เหลี่ยม เป็นอาคาร 2 ชั้นจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์

ส่วนปลียอดของเจดีย์เป็นทรงดอกบัวตูมปิดทับด้วยโมเสคเคลือบทองคำจากประเทศอิตาลี

ภายในปลียอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ และพระเครื่องโบราณของวัดไผ่ล้อม

 

วัดไผ่ล้อม

เครดิตภาพ : Thaimaptravel

 

ภายในพิพิธภัณฑ์เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นที่ 1 ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่วนชั้นที่ 2  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกปางสดุ้งมาร

และรูปปั้นไฟเบอร์กลาสสามท่านเจ้าคุณ ภายนอกตัวอาคารมีซุ้มเจดีย์ 4 ซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

สร้างด้วยทองเหลือง และอีกสามซุ้มประดิษฐานของรูปหล่อทองเหลืองของสามท่านเจ้าคุณคือ

พระวิมลเมธาจารย์วรญาณคณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ (เจ้ง จนฺทสโร) พระบุรเขตต์คณาจารย์สุทธิสารวรนายก สังฆปาโมกข์

(พิ้น สุนฺทโร) และพระราชเขมากรสุนทรธรรมนิวิฏฐ์ (ปกรณ์ อารทฺธวิริโย)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม. 0 3959 7259

 

วัดไผ่ล้อม

เครดิตภาพ : Thaimaptravel

 

การเดินทาง ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด จากตัวเมืองจังหวัดตราด ให้ขับมายังถนนหลักเมือง