Shares
 • 38
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  38
  Shares

มาเที่ยวจังหวัดสุโขทัย เมืองมรดกโลกที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ก่อนไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยว

ต้องแวะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ศาลหลักเมืองจังหวัดสุโขทัย ที่เชื่อกันว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

 

ศาลหลักเมืองจังหวัดสุโขทัย เป็นโบราณสถานตั้งอยู่ติดกับคูน้ำด้านเหนือของวัดมหาธาตุ

ซึ่งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศาลหลักเมือง เป็นอาคารขนาดเล็กยกพื้นสูง

ลักษณของแผนผังที่ตั้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้น ด้านบนมีเสาศิลาแลงทรงกลม 8 ต้น

ส่วนเครื่องบนนั้นได้ชำรุดหมด

 

ในอดีตสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อเสด็จประพาสเมืองสุโขทัย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระวิเชียรปราการ

ทำการสำรวจโบราณสถาน ได้ค้นพบรูปช้าง ม้าดินเผาบนศาลแห่งนี้ ส่วนบริเวณตรงกลางของโบราณสถาน

มีเสาศิลาแลงตั้งอยู่ทั้งสี่มุม มุมละ 2 เสาซ้อน ที่ตรงกลางมีหลุมเข้าใจว่าเป็นหลุมที่ฝังนิมิต ในหลุมนี้มีศิลาแผ่นแบน

ได้ค้นพบแผ่นศิลาที่มีลวดลายเลือนลางอยู่ภายในหลุม ซึ่งได้สันนิษฐานว่า อาจเป็นแผ่นดวงเมือง

ซึ่งใช้ติดตั้งตามศาลหลักเมือง

 

ศาลหลักเมืองจังหวัดสุโขทัย ไม่พบหลักฐานในศิลาจารึกที่กล่าวถึงหลักเมือง และแนวคิดเกี่ยวกับหลักเมืองในสมัยสุโขทัย

แต่ชาวบ้านเรียกบริเวณแห่งนี้ว่า ศาลกลางเมืองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2450

 

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น.

 

ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาทต่อคน ชาวต่างชาติ 100 บาทต่อคน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ทำการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โทร. 0 5569 7527, 0 5569 7310

 

การเดินทาง จากตัวเมืองสุโขทัย สามารถนั่งรถประจำทางสายเมืองเก่า หรือรถสองแถวได้ มีรถออกทุก 20 นาที

จอดรอบบริเวณท่ารถใกล้ป้อมยามตำรวจ แล้วนั่งมาลงที่หน้าอุทยานฯ

 

 

เครดิตภาพ : thaimaptravel และ kinkhaaw.blog

 

 


Shares
 • 38
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  38
  Shares