Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จังหวัดสุโขทัย เมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นอกจากโบราณสถาน เมืองเก่าที่มีความสวยงาม

และควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมแล้ว ยังมี พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ

ที่เหมาะไปศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับปลาในประเทศไทย

 

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดในวรรณคดีมากมาย

อาทิ ปลาจากกาพย์ห่อโคลงนิราศพระบาท, กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองทองแดง,

กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ (เจ้าฟ้ากุ้ง) และนิราศอิเหนา เป็นต้น

 

นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ ยังมีสถานที่จัดแสดงพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จำนวน 34 ชนิด

ซึ่งเป็นชนิดของปลาในวรรณคดีไทย อาทิ ปลาน้ำผึ้ง, ปลาแก้มช้ำ, ปลาก้างพระร่วง และปลากา ฯลฯ

รวมถึงจัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงาม อาทิ ปลาตะเพียนทอง, ปลากระทิงไฟ, ปลาเสือพ่นน้ำ, ปลาเสือตอ ฯลฯ

หรือพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ อาทิ ปลาค้าว, ปลาเทโพ, ปลาเทพา, ปลายี่สกและปลาหมอ เป็นต้น

โดยจัดแสดงไว้ภายในตู้เลี้ยงปลาพร้อมคำอธิบายถึงลักษณะ ถิ่นที่อยู่อาศัย พร้อมชื่อสามัญ และชื่อทางวิทยาศาสตร์

ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งเดียวในจังหวัดสุโขทัยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5561 4304

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 สายสุโขทัย – พิษณุโลก

พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ จะตั้งอยู่ภายในสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทางด้านขวามือ

 

 

เครดิตภาพ : touronthai

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •