Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จังหวัดสุโขทัย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แต่หากอยากไปสัมผัสธรรมชาติ

พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมาเที่ยว ถ้ำพระแม่ย่า ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหง

 

ถ้ำพระแม่ย่า สถานที่ประดิษฐานเดิมของพระแม่ย่า เป็นรูปสลักหินชนวน ประทับยืนทรงพระภูษา

แต่ไม่ได้ทรงฉลองพระองค์ โดยชาวบ้านเชื่อว่ารูปสลักหินพระแม่ย่า คือพระนางเสือง

พระมารดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวสุโขทัย

 

รูปสลักหินพระแม่ย่าของสถานที่แห่งนี้หันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ ตามเงื้อมเขาที่ยื่นล้ำออกมาทางด้านหลัง

ส่วนบริเวณถ้ำพระแม่ย่า มีลักษณะคล้ายเพิงหินขนาดใหญ่ และด้านหลังเป็นถ้ำตื้น

 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2458 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ

และมีรับสั่งให้พระยารามราชภักดี (ใหญ่ ศรลัมภ์) เจ้าเมืองสุโขทัยในสมัยนั้น อัญเชิญพระแม่ย่ามาไว้ยังศาลากลาง

ต่อมาได้สร้างศาลพระแม่ย่า บริเวณหน้าศาลากลาง โดยอัญเชิญพระแม่ย่า มาประดิษฐาน

ให้ประชาชนกราบไหว้จวบจนปัจจุบัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่รามคำแหง 3 (ถ้ำพระแม่ย่า) โทร. 0 5591 0000 – 1

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1319 เมื่อถึงสี่แยกบ้านขุนนาวัง เลี้ยวซ้ายผ่านเขากุดยายชี

เข้าไปอีกประมาณ 12 กม. ผ่านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่รามคำแหง 3 (ถ้ำพระแม่ย่า) ก็จะถึงถ้ำพระแม่ย่า

 

 

เครดิตภาพ : msn และ thailandoffroad

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •