หากพูดถึงน้ำตกในประเทศไทยที่มีความงดงาม น้ำตกคลองแก้ว เป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามเป็นที่สุด

อยู่ในเขตพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีถึง 7 ชั้น

และแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป ภายในอุทยานแห่งนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

ชมวิวทิวทัศน์ และยังมีน้ำตกในเขตอุทยานอีกหลายแห่งที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

ทิ้งตัวปล่อยใจสลายความเครียด ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาที่ร่มรื่น

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

เครดิตภาพ : Mapio

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-เขาไฟไหม้)

ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 123,700 ไร่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน

ของเทือกเขาบรรทัดที่แบ่งเขตแดนของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าได้ก่อให้เกิดสายน้ำ

ซึ่งรวมตัวกันเป็นน้ำตกขนาดใหญ่หลายสาย และกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานฯ ที่ได้รับความนิยม

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

เครดิตภาพ : dekguide

 

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

 

น้ำตกคลองแก้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 7 ชั้น สวยงามและบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ ลำธารน้ำใสเย็น

จนสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่เบื้องล่างได้ชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักนิยมธรรมชาติ ชั้นที่มีความสูงใหญ่คือชั้นที่ 4

ซึ่งสายน้ำจะไหลทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 25 เมตร จากน้ำตกชั้นที่ 4 มีทางเดินขึ้นสู่ลานหินขนาดใหญ่

เรียกว่า “ลานหินเท” เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวอำเภอบ่อไร่ได้ชัดเจน

 

น้ำตกคลองแก้ว

เครดิตภาพ : Panoramio

 

น้ำตกคลองไทย เป็นน้ำตกขนาดกลางมีความสูงประมาณ 20 เมตร มีน้ำใสไหลตลอดปี มีความงดงามตามธรรมชาติ

เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติ เดินป่าเพื่อหาความท้าทาย สัมผัสความรื่นรมย์จากสภาพป่าดิบชื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์

เต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด ในระหว่างการเดินป่าจะได้เห็นร่องรอยการทำเหมืองพลอยตามทางเดินไปสู่น้ำตกคลองไทย

 

น้ำตกคลองไทย

เครดิตภาพ : dooasia

 

น้ำตกลานหินดาษ เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 3 ชั้น มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและน่าชมอีกแห่งหนึ่ง

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมธรรมชาติ ชอบพักแรมกางเต็นท์ มีห้องน้ำห้องสุขาไว้รองรับนักท่องเที่ยว

 

น้ำตกลานหินดาษ

เครดิตภาพ : dooasia

 

น้ำตกสีระมัน เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีการสไลด์ตัวลงมายาวประมาณ 100 เมตร

 

น้ำตกหมื่นตี เป็นน้ำตกที่น่าพักผ่อนหย่อนใจ ทิ้งตัวไปกับสายน้ำสลายความเครียดทั้งหมดที่มี

 

น้ำตกหินขีด เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 3 ชั้น มีเส้นทางเดินป่าเพื่อชมพรรณไม้ สัตว์ป่า ในช่วงฤดูฝนมีความหลากหลาย

ของพรรณไม้นานาชนิดและมีทากจำนวนมาก ระยะทางไม่ไกลนัก มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

แก่นักท่องเที่ยว

 

สถานที่พัก อุทยานฯ ไม่มีบริการบ้านพัก แต่นักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์ไปกางได้ สอบถามรายละเอียด โทร. 0 3952 2039

 

การเดินทาง ให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 พอถึงอำเภอเขาสมิงให้เลี้ยวซ้ายตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3159

ประมาณ 27 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3157 พอถึงกองร้อย ตชด.ที่ 116

ให้เลี้ยวขวาตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3389 อีกประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

เครดิตภาพ : lookculturebyjannie และ wordpress