Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วัดสำคัญประจำจังหวัดลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดที่มีความสวยงามอลังการ งดงามวิจิตรในแบบศิลปะล้านนา  ชาวเมืองลำปางยกให้เป็น วัดคู่บ้านคู่เมือง จัดได้ว่าเป็นวัดที่มีการวางผังไว้อย่างสวยงาม มีองค์ประกอบต่างๆ สมบูรณ์แบบที่สุดอีกวัดหนึ่ง สร้างขึ้นโดยจำลองตามคติไตรภูมิจักรวาล โดยมีองค์พระธาตุเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล ส่วนวิหารทั้ง 4 แทนทวีปทั้ง 4 ทิศ ที่ตั้งอยู่รายล้อมเขาพระสุเมรุ และลานทรายในวัดแทนห้วงมหานทีสีทันดรอันกว้างใหญ่ไพศาล

 

วัดพระธาตุลำปางหลวง

เครดิตภาพ : Wikimedia

 

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามตำนานกล่าวว่า วัดพระธาตุลำปางหลวง มีมาตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในแนวกำแพงใหญ่ ซึ่งทอดยาวกั้นทุกอย่างไว้ในบริเวณวัด บันไดด้านหน้าเป็นนาคสองชั้น หัวนาคชั้นแรกเป็นมังกรคล้ายนาค ตามคตินิยมทางเหนือ ชั้นที่สองเป็นหัวนาคหัวเดียว หากเดินขึ้นไปตามบันไดนาคจนถึงประตูซุ้มโค้งหรือประตูโขง ที่ส่วนบนมีลายปูนปั้นเป็นกรองวิมาน มีนาคและหงส์ตามชั้นต่างๆ

 

นอกจากนี้วัดพระธาตุลำปางหลวงยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเก่าแก่มากมายอยู่ภายในวัด ได้แก่

 

พระธาตุลำปางหลวง เป็น พระธาตุประจำปีเกิด ของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน ฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนา ภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ ลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลต่อ พระธาตุหริภุญไชย และ พระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศา และพระอัฐิธาตุจากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืน ที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่

 

วิหารหลวง วิหารขนาดใหญ่ที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2019 โดย เจ้าหมื่นคำเป๊ก ภายในมีซุ้มปราสาททองเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าล้านทอง เป็นประธานของพระวิหาร มีกู่สีทองบรรจุพระเจ้าล้านทอง ด้านหลังเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าทันใจ บนแผงไม้คอสองมีภาพจิตรกรรมเก่าแก่งดงาม เรื่องทศชาติและพรหมจักร หลังพระวิหารหลวง เป็นเจดีย์ประธานทรงกลมแบบล้านนาไทย บนฐานสูงมีกำแพงแก้ว ลูกกรง สำริดยอดดอกบัวล้อม เป็นรูปจัตุรัส ส่วนองค์เจดีย์นั้นบุด้วยแผ่นทองแดงปิดทอง ทางเหนือเรียกว่า ทองจังโก ตามแผ่นโลหะเหล่านี้มีลายสลักคนเป็นลวดลายแบบต่างๆ เกือบไม่เหมือนกันสักแผ่นเดียว

 

วัดพระธาตุลำปางหลวง

เครดิตภาพ : Wikimedia

 

วิหารพระพุทธ ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง แต่ประมาณอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปี เดิมเป็นวิหารเปิดโล่งหน้าบัน เป็นลายดอกไม้ติดกระจกสี ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เต็มอาคาร ก่ออิฐถือปูน ศิลปะเชียงแสน และยังปรากฏเงาพระธาตุภายในวิหารอีกด้วย

 

วิหารน้ำแต้ม หรือวิหารภาพเขียนสี (“แต้ม” แปลว่า ภาพเขียน) สร้างเมื่อ พ.ศ.2044 เป็นวิหารเปิดโล่งที่เก่าแก่ที่สุดอีกหลังหนึ่งทางภาคเหนือ ภายในเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม ไม่มีฝ้าเพดาน กำแพงด้านพระประธานเขียนภาพลายทองบนพื้นรักแดง มีภาพจิตรกรรมศิลปะล้านนาบนแผงไม้คอสองที่กล่าวกันว่าเก่าแก่ที่สุดและหลงเหลือเพียงแห่งเดียว ในเมืองไทย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา แต่ปัจจุบันภาพเขียนลบเลือนไปมาก ภายในวิหารน้ำแต้มประดิษฐานพระพุทธรูปสัมริดปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 1.25 เมตร สูง 1.25 เมตร

 

ซุ้มพระบาท สร้างครอบพระพุทธบาทไว้ ฐานก่อขึ้นเป็นชั้นคล้ายฐานเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ.1992 ภายในมองเห็นแสงหักเห ปรากฏเป็นเงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ แต่มีข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้น

 

วัดพระธาตุลำปางหลวง

เครดิตภาพ : youtube

 

ประตูโขง เป็นฝีมือช่างหลวงโบราณที่สวยงามก่ออิฐถือปูนทำเป็นซุ้มยอดแหลมเป็นชั้นๆ มีสี่ทิศ ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรูปดอกไม้ และสัตว์หิมพานต์ ประตูโขงแห่งนี้ใช้เป็นสัญลักษณ์เมืองลำปางในตราจังหวัดลำปาง

 

กุฏิพระแก้ว เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลำปาง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบเชียงแสนตอนปลาย สลักด้วยหยกสีเขียว ทุกปีจะมีงานนมัสการพระแก้วดอนเต้าในวันเพ็ญเดือน 12 พระแก้วดอนเต้าไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อใด แต่ประมาณอายุไม่ต่ำกว่า 400 ปีมาแล้ว

 

พิพิธภัณฑ์ ภายในได้รวบรวมศิลปวัตถุจากที่ต่างๆ ที่หาชมได้ยาก เช่น สังเค็ด ธรรมาสน์ คานหาบ ตู้พระไตรปิฎก เป็นต้น

 

ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5324 8604

 

วัดพระธาตุลำปางหลวง

เครดิตภาพ : Evergo

 

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้ถนนสายลำปาง-เถิน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 586 เลี้ยวเข้าไปจนถึงที่ว่าการอำเภอเกาะคา จากนั้นเลี้ยวขวาไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร

 

รถโดยสาร หากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสีฟ้าที่ถนนรอบเวียงใกล้ตลาดออมสิน

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •