Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งเดียวในโลก มี ลานแสดงช้าง ที่สมบูรณ์แบบ ไฮไลต์สำคัญคือ ชมการแสดงช้างแสนรู้ ซึ่งแตกต่างจากลานแสดงช้างที่อื่น เพราะการฝึกช้างของที่นี่เน้นกิจกรรมที่ช้างเคยปฏิบัติทำไม้ในป่าเป็นหลัก เปรียบเสมือนได้มาชมโรงเรียนสอนช้างทำไม้ในป่าในอดีต ซึ่งหาชมไม่ได้แล้วในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังถือเป็นผู้บุกเบิกงานศิลปะของช้าง เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ ในการฝึกช้างให้วาดภาพเป็นแห่งแรก และยังเป็นสถานที่ก่อตั้งวงดนตรีช้างแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกอีกด้วย และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแห่งนี้ ยังได้รับ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Awards) ประเภทรางวัลดีเด่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2541

 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

เครดิตภาพ : tatcontactcenter

 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และ สวนป่าทุ่งเกวียน ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยศูนย์แห่งนี้อยู่ในความดูแลของอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) แต่เดิม ออป. เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้ ขณะที่แม่ช้างไปทำงานในป่า แต่เนื่องจากต่อมามีนโยบายปิดป่า ทำให้ช้างว่างงาน ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วย ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลช้าง และทำการวิจัยเรื่องของการขยายพันธุ์ช้าง การผสมเทียมช้าง รวมถึงการศึกษาวิจัยการทำงานของระบบกล้ามเนื้อของช้าง

 

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535  ออป. ได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้น และจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยแบ่งออกเป็นเที่ยวในวันเดียว และเที่ยวแบบพักค้างคืน ภายในพื้นที่มีร้านอาหารให้บริการ และยังมีร้านขายของที่ระลึก ร้านจำหน่ายภาพวาดของช้างให้เลือกชมอีกด้วย

 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

เคดิตภาพ : tatcontactcenter

 

เที่ยวแบบวันเดียว

ชมการแสดงช้างปกติ  ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 40 นาที ในการแสดงช้างประกอบด้วย การสาธิตการทำไม้ด้วยช้างในอดีต การแสดงความสามารถในการวาดรูปของช้าง การเล่นดนตรี และอื่นๆ ซึ่งรอบการแสดงช้าง  แบ่งเป็น 3 รอบ  คือ  รอบแรก 10:00 น. รอบสอง 11:00 น. รอบสุดท้าย 13:30 น.

 

การแสดงช้างอาบน้ำ จะมีเพียง 2 รอบ คือ รอบเช้า 09.45น. และรอบบ่าย 13.15 น. โดยมีช้างจำนวน 15 เชือก ลงอาบน้ำอย่างพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้นช้างทั้งหมดจะถือหางของแต่ละเชือกและเดินทางเข้าสู่ลานแสดง

 

กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจะสิ้นสุดในเวลา 15:30 น. หลังจากนั้นช้างจะเดินทางไปพักผ่อนในป่า ส่วนนักท่องเที่ยวที่สนใจเยี่ยมช้างป่วยที่โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด เนื่องจากสัตวแพทย์จะทำการรักษาช้างป่วยในเวลาตอนเช้า เพราะว่ามีอากาศเย็น

 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

เครดิตภาพ : tatcontactcenter

 

เที่ยวแบบพักค้างคืน

กิจกรรมโฮมสเตย์ ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับช้าง ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเป็นควาญช้าง อาบน้ำช้าง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกโปรแกรม หนึ่งวัน สองวัน หรือสามวัน เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่สอนให้รู้จักทักษะเบื้องต้นในการขี่ช้าง เช่น เทคนิคการควบคุมช้าง และใช้ภาษาคำสั่งช้าง โดยใช้ช้างจำนวน 12 เชือกในกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นช้างที่มีความฉลาดและนิสัยดี เป็นช้างที่ทำงานเป็นช้างแสดงในการแสดงช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

 

โดยมีที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยวดังนี้

บ้านพักรีสอร์ทช้างไทย ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาด้านหลังศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบด้วยบ้านพักทั้งหมด 20 หลัง มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

 

บ้านพักโฮมสเตย์ เป็นบ้านพักที่สะอาดสะดวกสบายสไตล์บ้านในภาคเหนือท่ามอยู่กลางบรรยากาศแบบที่พักของควาญช้าง มีบ้านพักทั้งหมด3หลัง แต่ละหลังมี2ห้อง ตั้งอยู่ใจกลางของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

 

โปรแกรมเดินป่า เป็นกิจกรรมคล้ายกับกิจกรรมโฮมสเตย์ แต่จะแตกต่างตรงที่นักท่องเที่ยวจะพักอยู่ที่โรงเรียนฝึกควาญช้างในคืนแรก และพักคืนที่สองในพื้นที่ป่า เรียนรู้วิถีชีวิตของควาญช้างในอดีต นอกจากนั้นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยยังแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 วัน 6 วัน 10 วัน และ 30 วัน และสามารถรับนักท่องเที่ยวที่เป็นหมู่คณะได้อีกด้วย

 

สวนป่าทุ่งเกวียน พื้นที่สวนป่าสักขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับตั้งเต็นท์พักแรม รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ และเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สนุกกับการปั่นจักรยานชมธรรมชาติ และที่พลาดไม่ได้คือ ในสวนป่ามีสวนสัตว์เปิดที่มีสัตว์จำนวนมากอาศัยอยู่ เหมาะสำหรับมาเที่ยวเป็นครอบครัว

 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

เครดิตภาพ : tatcontactcenter

 

ค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมการแสดงช้าง นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท/คน เด็ก (สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร) 50 บาท/คนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท/คน เด็ก (สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร) อัตรา 150 บาท/คน

 

อัตราค่าบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ  30 นาที 500 บาท (ต่อช้างหนึ่งเชือกนั่งได้สองคน)  /1 ชั่วโมง 1,000 บาท (ต่อช้างหนึ่งเชือกนั่งได้สองคน)

 

ที่นี่เปิดให้เข้าชม  ทุกวัน  โดยในจันทร์ – ศุกร์ มีการแสดง 2 รอบ ในเวลา 10.00 น . และ 11.00 น .

ในวันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดต่างๆ เพิ่มรอบ 13.15 น.

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5482 9333, 0 5482 9329

เว็บไซต์ : thailandelephant

 

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 11  ผ่านตัวอำเภอห้างฉัตร มุ่งไปทางจังหวัดลำพูน เมื่อถึงประมาณ กม.ที่ 28-29 จะเห็นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อยู่ฝั่งตรงข้าม กลับรถชิดซ้ายเข้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตลอดทางมีป้ายบอกเป็นระยะว่าอีกกี่ กม.ถึงศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •