Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เป็นศูนย์จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ ชาวลาวโซ่ง หรือ ชาวไทยทรงดำ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน  เพียงแห่งเดียวในจังหวัดเพชรบุรี

 

ชาวลาวโซ่ง หรือ ชาวไทยทรงดำ เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองเดียนเบียนฟู ในประเทศเวียดนามเหนือ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว จนเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน ได้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ซึ่งชาวลาวโซ่งจำนวนมากได้เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี  และด้วยความมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาวลาวโซ่ง ซึ่งนิยมแต่งกายด้วยผ้าสีดำ และมีภาษาพูดและเขียนเป็นของตนเอง  ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำแห่งนี้ จึงเสมือนเป็นศูนย์กลางที่คอยรวบรวมองค์ความรู้  ความชำนาญในด้านต่างๆ  ตลอดจนภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวโซ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้  อาทิ  การจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวัน  บ้านจำลองความเป็นอยู่ของชาวลาวโซ่ง  อักษรดั้งเดิมที่ชาวลาวโซ่งใช้สื่อสาร การสาธิตทอผ้า  ตลอดจนภายในศูนย์ฯ ยังมีการขายของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า ของชาวลาวโซ่ง

 

ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ชาวลาวโซ่ง จะมีงาน ประเพณีไทยทรงดำ ซึ่งเป็นงานรื่นเริงสังสรรค์ของชาวลาวโซ่ง โดยจะหมุนเวียนกันไปจัดตามหมู่บ้านต่างๆ  และสำหรับที่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ในทุกวันเสาร์ของทุกเดือน จะมีการฝึกสอนฟ้อนรำ ภายในศูนย์ฯ และยังมีการจัดให้บริการบ้านพักที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบ้านของชาวลาวโซ่ง ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว

 

ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3256 1200  หรือหากต้องการพักกับชาวลาวโซ่งโดยเฉพาะให้ติดต่อ คุณวิวรรณธนี โทร. 0 3256 2153, 08 1434 4997

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ  ให้ขับมาตามทางหลวงหมายเลข 4  เมื่อขับเลยแยก อ.เขาย้อย  มาทางตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 1 กม.   แล้วให้เลี้ยวซ้าย  จากนั้นขับตรงเข้าไปทางโรงเรียนบ้านวัง ประมาณ 150 ม. ก็จะถึง ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ

 

 

เครดิตภาพ : travel.thaiza และ chaambeach

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •