Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดเลย พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นพยานแห่งสัจจะไมตรีของสองอาณาจักร พระธาตุเก่าแก่ที่มีความงดงาม และเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกแห่งหนึ่งของชาวเมืองเลย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

ลักษณะของพระธาตุ ออกแบบรูปทรงลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง มีองค์พระธาตุสูง 19.19 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 10.89 เมตร ย่อมุมไม้สิบสอง องค์ระฆังทรง “บัวเหลี่ยม” คล้ายพระธาตุพนม พระธาตุหลวง (เวียงจันทน์) พระธาตุศรีโคตรบอง (แขวงคำม่วน) และพระธาตุอื่นๆ แถบลุ่มน้ำโขง

 

พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นถวายอุทิศให้พระศาสนา โดยไม่กำหนดว่าต้องเก็บรักษาสิ่งใด หรือที่เรียกว่า อุเทสิกเจดีย์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยกษัตริย์สองพระองค์ที่ทรงครองราชย์สมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กษัตริย์กรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทน์) จึงตกลงรวมกำลังเพื่อต่อสู้กับพม่า และทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน จึงได้สร้างพระธาตุแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน

 

ตามตำนานกล่าวว่า พระเจดีย์นี้สร้างขึ้น ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำน่าน เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2103 แล้วเสร็จในวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พ.ศ. 2106 จึงมีประเพณีสมโภชและนมัสการองค์พระธาตุ โดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงวันวิสาขบูชา โดยทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ชาวด่านซ้ายหรือ “ลูกผึ้งลูกเทียน” จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุศรีสองรักขึ้นโดยจะนำต้นผึ้ง ทำมาจากกาบกล้วยตัดมัดเสียบ ให้เป็นโครงรูปทรงสามเหลี่ยม และเสียบแผ่นเทียนไว้ทั่วโครง นำไปสักการะองค์พระธาตุ ถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

ภายในวัดพระธาตุศรีสองรักยังมีสิ่งน่าสนใจคือ ศิลาจารึกพระธาตุศรีสองรัก ศิลาจารึกรูปใบสมาทินทรงใบพาย สูง 1.36 เมตร กว้าง 0.83 เมตร อักษรธรรมอีสาน 43 บรรทัด และจารึกสมเด็จย่าเสด็จ แผ่นจารึกสำคัญเกี่ยวกับพระธาตุอีกแผ่นหนึ่งอยู่ด้านตรงข้ามกับศิลาจารึก บันทึกเรื่องราวเมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสักการะพระธาตุศรีสองรัก ภายในวิหารยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบตด้วย

 

มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับองค์พระธาตุศรีสองรักคือ ไม่ควรนำสิ่งของหรือดอกไม้สีแดงขึ้นบูชา ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีแดงขึ้นไปนมัสการ เพราะองค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรี สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของเลือดและความรุนแรง ไม่ควรกางร่ม สวมหมวก และสวมรองเท้าขึ้นไปบนพระธาตุ

 

สนใจสอบถามรายละเอียด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทร. 0 4281 8812

 

การเดินทางไปพระธาตุศรีสองรัก ห่างจากตัวอำเภอด่านซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเลย 83 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 203 แล้วแยกขวาตรงกิโลเมตรที่ 66 เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 15 กิโลเมตร ถึงอำเภอด่านซ้ายจากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กิโลเมตร

 

 

เครดิตภาพ : bloggang

 

 


Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares