Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วัดหัวข่วง อีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญของ จังหวัดน่าน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมวิหารอาคารทรงจั่ว ประดับลวดลายสวยงามวิจิตรตั้งอยู่ใกล้หอคำ หรือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันกับ วัดพระธาตุช่อแฮ

 

วัดหัวข่วง หมายถึง วัดที่มีลานกว้าง (คำว่า หัวข่วง หมายถึง ลานกว้าง) ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการสร้างวัดขึ้นมาในสมัยใด แต่เชื่อกันว่า สร้างขึ้นในสมัยเดียวกับพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ และวัดพระหลวงธาตุเนิ้ง จังหวัดแพร่ เมื่อ พ.ศ.1387  ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2533  ทางกรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาบูรณะเจดีย์วัดหัวข่วง และประกาศให้เป็น โบราณสถานของชาติ

 

ภายใน วัดหัวข่วง โดดเด่นด้วยวิหารสวยงามวิจิตร เป็นอาคารทรงจั่ว หน้าบันประดับลวดลายไม้จำหลักรูปพรรณพฤกษาอย่างประณีตสวยงามวิจิตร โดยฝีมือช่างเมืองน่าน ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับลายปูนปั้นรูปใบผักกาด เป็นศิลปะแบบตะวันตก ภายในประดิษฐานพระประธาน ปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย ข้างกันเป็น หอไตรเก่าแก่ สถานที่เก็บพระไตรปิฎก และคัมภีร์โบราณ ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมจตุรมุข ลักษณะคล้ายวิหาร หน้าบันและฝาชั้นบนประดับลายแกะสลักฝีมือละเอียดสวยงาม

 

วัดแห่งนี้ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ เมื่อเข้าสู่เมืองน่าน ขับไปตามถนนสุมนเทวราช บริเวณตลาดลุ่มหรือตลาดราชพัสดุขับตรงมาถึงสี่แยกตัดกับถนนสุริยะพงษ์ เลี้ยวขวา ตรงไปเรื่อยถึงสี่แยกที่ตัดกับถนนผากองให้เลี้ยวขวา วัดหัวข่วง อยู่ทางซ้ายมือ

 

 

เครดิตภาพ : vallycarrent

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •