Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อีกหนึ่งวัดทางภาคเหนือ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ซึ่งมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เดิมเรียกว่า วัดหลวง หรือ วัดหลวงกลางเวียง สร้างขึ้นในสมัยพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อ พ.ศ. 1949 เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน ตามหลักฐานศิลาจารึกหลักที่ 74 ระบุไว้ว่า วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารมักถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการทำ พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

 

อีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นเพียงวัดเดียวใน จังหวัดน่าน ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะ พระธาตุเจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญ มีลักษณะก่อเป็นเจดีย์สวม พระบรมสารีริกธาตุ ไว้ภายใน ชาวบ้านเรียกว่า พระธาตุหลวง ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสมัยสุโขทัย (เจดีย์วัดช้างล้อม) รอบฐานองค์พระเจดีย์ก่ออิฐปูนปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก มุมทั้งสี่อีก 4 เชือก มีลักษณะคล้ายจะเอาหลังหนุนค้ำองค์เจดีย์ไว้

 

ภายในวิหารประดิษฐาน พระเจ้าหลวง พระพุทธรูปสำริดยืนปางประทานอภัย พระประธานศิลปะเชียงแสน ฝีมือสกุลช่างน่าน มีพุทธลักษณะงดงามคล้ายกับพระพุทธรูปที่วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย  ไม่ห่างกันมากบริเวณด้านหลังของ พระธาตุเจดีย์ช้างค้ำ เป็นที่ประดิษฐานของ พระเจ้าทันใจ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สามารถเข้าไปสักการะขอพรได้ เชื่อว่าจะทำให้สมปรารถนาได้อย่างทันใจ

 

ภายในวัดยังมี วิหารพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2453 ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็น หอพระไตรปิฎก แต่ในปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่และใช้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี พระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะสุโขทัย ซึ่งหล่อด้วยทองสัมริดผสมทองคำ นับเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามวิจิตร เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนใน จังหวัดน่าน

 

วัดแห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 เข้าสู่ตัวเมืองน่าน ตามถนนมหายศ เมื่อผ่านวัดสวนตาล แยกขวาเข้าถนนผากอง ผ่านเทศบาลเมืองน่าน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารอยู่บนถนนสุริยพงษ์ ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน และวัดภูมินทร์

 

 

เครดิตภาพ : zthailand และ thetrippacker

 

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •