Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำหรับคนที่มีโอกาสแวะมาเที่ยว จังหวัดน่าน เมืองที่เต็มไปประวัติศาสตร์ และความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของ วัฒนธรรมล้านนา ขอบอกเลยว่าคุณต้องไม่พลาด การไปแวะชม วิหารไทลื้อ วัดหนองแดง สถานที่ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมท้องถิ่นแบบไทลื้อ ที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่เหมือนวัดแห่งอื่น

 

วัดหนองแดง หรือ วัดไทลื้อ เป็นวัดที่สร้างมานานกว่า 200 ปี แต่ยังคงมีความสมบูรณ์ทางด้านศิลปกรรม อาจเป็นเพราะแรงศรัทธาของชาวเมืองน่าน ที่ช่วยกันทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด ซึ่งสันนิษฐานว่าแต่เดิมวัดหนองแดง ถูกสร้างขึ้นจากความศรัทธาของ ชาวไทลื้อ และ ชาวไทพวน ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2330

 

ภายในวัดหนองแดง มีศิลปกรรมหาชมยากหลายจุด ซึ่งจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่ง คือ บริเวณช่อฟ้าพระอุโบสถสลักรูป นกหัสดีลิงค์ นกที่มีลักษณะพิเศษ มีศีรษะเป็นช้าง มีตัวเป็นหงส์ ตามความเชื่อของชาวไทลื้อ เชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงมาจากสวรรค์  เชิงชายประดับไม้ฉลุลายน้ำหยาด ซึ่งเป็นลวดลายเฉพาะของชาวไทลื้อ

 

นอกจากนี้ยังมี วิหารไทลื้อ ซึ่งพระธรรมวงศ์ ครูบานาย ครูบาอาณา เจ้าอาวาสในขณะนั้นเป็นผู้สร้างขึ้น  โดยเมื่อปี พ.ศ.2524  กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถาน ซึ่งเป็น วิหารไม้รุ่นสุดท้าย ที่ยังเหลือร่องรอยของช่างโบราณ ไว้ให้ชมความวิจิตรงดงาม และภายในวิหารยังมี พระบัวเข็ม พระประธานประดิษฐานบนฐานชุกชี เรียกว่า นาคบัลลังก์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความสง่างาม และความดี สร้างขึ้นจากฝีมือชาวบ้าน ด้านหลังชุกชีหรือฐานปูนปั้น  บริเวณด้านหลังพระประธาน มี จิตรกรรมฝาผนังโบราณเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ และในบริเวณพื้นที่ภายในวัดแห่งนี้ยังมี พิพิธภัณฑ์วัดหนองแดง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขนาดเล็กให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชม

 

วัดแห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ จากตัวเมืองน่าน ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 101 เข้า อ.เชียงกลาง เมื่อถึงสี่แยกไฟแดงบริเวณตลาดสดเทศบาลเชียงกลาง ให้ขับขึ้นมาตามเส้นทางหมายเลข 1080 ผ่านโรงพยาบาลเชียงกลาง สังเกตซ้ายมือจะเห็นป้ายเข้าซอย เขียนว่า โบราณสถานวิหารไทลื้อวัดหนองแดง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไป ตรงไปอีกเล็กน้อยก็ถึงวัดหนองแดง

 

 

เครดิตภาพ : facebook โบราณสถานวิหารไทลื้อวัดหนองแดง และ zthailand

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •