Shares
 • 15
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  15
  Shares

เมืองน่าน คือ เมืองต้องมนต์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งดำเนินไปอย่างช้าๆ และที่นี่ ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์แห่ง วัฒนธรรมล้านนา สำหรับผู้ที่มาเยือนเมืองน่าน โดยมากจะประทับใจกับความสวยงาม ของวัดวาอาราม ทั้งในและนอกเมือง เพราะเมืองน่าน มีวัดเก่าแก่ที่วิจิตรงดงามจำนวนมาก และ วัดพระธาตุเขาน้อย ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น

 

วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดโบราณเก่าแก่บนยอดเขาน้อย ที่สามารถมองเห็นวิวเมืองน่านจากมุมสูงได้อย่างชัดเจน ซึ่งวัดพระธาตุเขาน้อยถูกสร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อปี พ.ศ. 2030  เป็นวัดเก่าแก่ประจำ จังหวัดน่าน ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุใกล้เคียงกับพระธาตุแช่แห้ง โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.2523

 

บริเวณหน้าวัด มีบันไดทางขึ้นนาคสามหัว 303 ขั้น ปลายหางนาคยาวไปสิ้นสุดบริเวณหน้าพระวิหารทรงตรีมุข ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบพม่า ภายในบริเวณวัดมี พระธาตุเขาน้อย ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดดอยเขาน้อย  เมื่อขึ้นไปถึงยอดจะพบ องค์พระธาตุที่มีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนสีขาวล้วนทั้งองค์ ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี ถูกตกแต่งโดยศิลปะพม่าผสมล้านนา ด้วยฝีมือช่างชาวพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ผู้มาเยือนได้กราบไหว้

 

 

จุดที่น่าสนใจอีกแห่งภายในวัด ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนต้องมา คือ จุดชมวิวเมืองน่าน มุมสูงเพียงแห่งเดียวในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งบริเวณลานชมทิวทัศน์ เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่บนฐานดอกบัวมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับยืน อิริยาบถเหมือนกำลังก้าวย่าง บริเวณยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542

 

วัดแห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น.

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ จากตัวเมืองน่านมุ่งหน้าไปทางเส้นทางหลวงหมายเลข 101 หรือเส้นทางไปวัดพญาวัด ตรงหลักกิโลเมตรที่ 2 จะเห็นป้ายบอกทางไปวัดพระธาตุเขาน้อย เลี้ยวเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 1025 ขึ้นไปตามทางขึ้นเขาน้อยประมาณ 2 กิโลเมตรจะถึงบริเวณพระธาตุและจุดชมวิวของวัดพระธาตุเขาน้อย

 

 

เครดิตภาพ : board.trekkingthai และ thetrippacker

 

 


Shares
 • 15
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  15
  Shares