หากใครได้มีโอกาสแวะไปเที่ยวเมืองน่าน คุณต้องไม่ลืมที่จะแวะไปสักการะ เสาหลักเมืองประจำจังหวัด ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือเป็น หัวใจเมือง เพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่อันเป็นที่เคารพสักการะของคนทั้งจังหวัด โดย เสาหลักเมือง ของจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ภายในบริเวณ วัดมิ่งเมือง ซึ่งตามประวัติบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า สร้างขึ้นโดย สมเด็จเจ้าฟ้าอัตถะวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 57  ต่อมาได้มีการโปรดให้ฝังเสาพระหลักเมืองน่าน ต้นปัจจุบัน เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2331 โดยชาวบ้านพื้นเมืองมักเรียก “เสาหลักเมือง” ว่า “เสามิ่ง” หรือ “เสามิ่งเมือง”  ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นที่มาของชื่อ วัดมิ่งเมือง

 

แต่เดิม เสาหลักเมือง มีลักษณะเป็นไม้สักทองขนาดใหญ่ หัวเสาเกลาเป็นรูปดอกบัวตูม ตัวเสาฝังลงกับพื้นโดยตรงไม่มีศาลครอบจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 เมืองน่าน ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ แม่น้ำน่านไหลเข้าท่วมถึง เสามิ่งเมือง ตัวเสาอายุร้อยกว่าปีที่เริ่มผุกร่อนจึงโค่นล้มลง ชาวบ้านจึงร่วมกันเกลาเสาใหม่ และแกะสลักหัวเสาเป็นรูปพรหมสี่หน้า ลงรักปิดทอง ฝีมือของสล่าเสาร์แก้ว เลาดี สกุลช่างเชียงแสนโบราณ  และยังมีการสร้างศาลทรงไทยจตุรมุข เพื่อครอบเสามิ่งเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก

 

ในส่วนของ ศาลหลักเมืองน่าน ที่เห็นในปัจจุบันนี้ ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2548  ซึ่งความโดดเด่นของศาลหลักเมืองน่านซึ่งเป็นที่สะดุดตาของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา คือ ศาลาจัตุรมุขลวดลายปูนปั้นสีขาวสวยงดงามตระการตา และมียอดพรหมสี่หน้าเป็นตัวอาคาร หากใครที่มาเยือนควรสักการะ เสาพระหลักเมืองน่าน ให้ครบทั้งสี่ทิศ เพราะในแต่ละทิศนั้นจะมีความมงคล ตามความหมายของทิศนั้น โดยเริ่มจากทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก

 

เมื่อคุณได้ทำการสักการะเสาพระหลักเมืองน่านแล้ว ให้เดินเข้ามาภายในบริเวณวัดมิ่งเมือง ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังศาลหลักเมือง เพื่อชมพระอุโบสถล้านนา ที่ตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาร่วมสมัย สำหรับตัวอาคารก่อสร้างด้วยฝีมือสล่าพื้นบ้านเมืองน่าน ในส่วนลวดลายปูนปั้นที่มีความสวยงามวิจิตร ก็เกิดจากฝีมือของสล่าเสาร์แก้ว เลาดี สกุลช่างเชียงแสนโบราณ  มาถึงบริเวณภายในพระอุโบสถล้านนา คุณจะพลกับงานจิตรกรรมฝาผนังที่โดดเด่น ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานประวัติเมืองน่าน โดยฝีมือคุณสุรเดช กาละเสน จิตรกรพื้นบ้านเมืองน่าน

 

วัดแห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

 

การเดินทางด้วยรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 เมื่อถึงตัวเมืองน่าน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุริยพงษ์ ก่อนถึงสี่แยกข่วงเมือง จะเห็นวัดมิ่งเมืองอยู่ทางด้านขวามือ

 

 

เครดิตภาพ : dekguide และ thetrippacker