Shares
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  10
  Shares

“ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ” คงมีความหมายตรงกับสถานที่แห่งนี้มากที่สุด ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ สถานที่ฝึกอาชีพ สร้างงานศิลปหัตถกรรม โดยมีการเปิดสอนให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้นำไปประกอบเลี้ยงชีพ และเมื่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ก็นำกลับมาขาย สร้างเป็นรายได้ให้กับทางศูนย์ฯ

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยี่ยมชม และอุดหนุน

 

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณ 1,000ไร่ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จัดจำหน่ายภายในศูนย์ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยอุดหนุนเพื่อบำรุงศูนย์ฯแห่งนี้ แล้วยังช่วยให้ชาวบ้านและเกษตรกรจำนวนมากมีรายได้เสริมอีกด้วย โดยภายในบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มีสถานที่น่าสนใจมากมาย อันประกอบด้วย

 

ศาลาพระมิ่งขวัญ อาคารทรงไทยประยุกต์สูง 4 ชั้น เป็นศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

 

หมู่บ้านศิลปาชีพ สถานที่แสดงสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านเรือนของคนไทยภาคต่าง ๆ การจำลองชีวิตความเป็นอยู่ศิลปวัฒนธรรมไทยจากทั่วประเทศ ภายในหมู่บ้านมีการสาธิตความเป็นอยู่อย่างไทยในแต่ละภาค และการสาธิตงานศิลปาชีพ  เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม และมีเปิดการแสดงการละเล่นพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค ให้ชมในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์วันละ 1 รอบ ตั้งแต่เวลาเวลา 16.30 – 17.30 น.

 

อาคารฝึกอบรมศิลปาชีพ  ประกอบด้วยอาคารฝึกอบรมศิลปาชีพของแผนกต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 29 แผนก ชมวิธีการฝึกอบรมศิลปาชีพได้ทุกขั้นตอน และการผลิตงานศิลปาชีพ ที่มีความประณีต กว่าจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น.

 

วังปลา  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด ตัวอาคารหลักมีตู้กระจกขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตู้ ภายในตู้จะแสดงให้เห็นถึงการอยู่อาศัยร่วมกันของปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยชนิดต่างๆ เปิดให้ชมทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.

 

สวนนก  เป็นกรงนกขนาดใหญ่ 2 กรง มีนกพันธุ์หาชมยากกว่า 30 ชนิด นอกจากนี้ยังมีสะพานแขวนให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปชม และถ่ายภาพนกจากด้านบนของกรงได้อย่างชัดเจน และบริเวณรอบ ๆกรงนกยังมีสัตว์ป่าอื่น ๆ ให้ชมอีกด้วย เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 -19.00 น.

 

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 18.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โทร. 0 3536 6252 – 4, 0 3528 3246 – 9

Facebook : ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ เมื่อถึงอำเภอบางปะอินแล้ว จะมีทางแยกซ้ายเข้าสู่สายบางไทร – สามโคก ประมาณ 24 กม.จะถึงศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

 

 

เครดิตภาพ : info.dla และ dooasia

 


Shares
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  10
  Shares