ที่เที่ยวจังหวัดสตูล

2018-10-01T17:00:52+00:00มิถุนายน 28th, 2016|ที่เที่ยวจังหวัดสตูล|
Shares

สตูล มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน จึงมีหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่าร้อยเกาะอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัด ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูง มีที่ราบ ป่าเขา และลำธารทางด้านตะวันออก ตอนกลางใกล้ทะเลเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับภูเขา ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลน สตูลคือจังหวัดที่รวมไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม และหมู่เกาะงดงามที่โด่งดังระดับประเทศ เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง-ราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม ฯลฯ รวมทั้งผืนป่าดิบ โถงถ้ำ และน้ำตกน้อยใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ด้วยความหลากหลายเช่นนี้ สตูลจึงนับเป็นเพชรเม็ดงามของภาคใต้ฝั่งอันดามัน อันเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอย่างไม่เคยเสื่อมคลายความนิยม

คำขวัญจังหวัดสตูล

สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

สัญลักษณ์จังหวัดสตูล

รูปพระสมุทรเทวาประทับนั่งบนแท่นหิน เบื้องหลังเป็นพระอาทิตย์อัสดง

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดสตูล

ทิศเหนือ                 ติดอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ทิศตะวันออก         ติดอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

ทิศใต้                      ติดรัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันตก           ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

จังหวัดสตูล

การแบ่งพื้นที่การปกครอง

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 อำเภอ ประกอบด้วย

  1. เมืองสตูล
  2. ควนโดน
  3. ควนกาหลง
  4. ท่าแพ
  5. ละงู
  6. ทุ่งหว้า
  7. มะนัง
แผนที่จังหวัดสตูล
แผนที่จังหวัดสตูล

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูล

ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ สตูลยังไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาใด จนกระทั่งถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์ ชื่อสตูลปรากฏอยู่ในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 โดยข้องเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองไทรบุรี นอกจากนี้ชื่อสตูลยังปรากฏอยู่ในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลาและพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ในเวลาต่อมา

เมื่อถึง พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวมเมืองไทรบุรี ปะลิส และสตูลเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่ามณฑลไทรบุรี จนล่วงเข้า พ.ศ.2452 มีการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมลายู ทำให้ไทรบุรีและปะลิสตกเป็นของอังกฤษ ส่วนสตูลอยู่ในความปกครองของไทย โดยใน พ.ศ.2453 สตูลมีฐานะเป็นเมืองจัตวา รวมอยู่ในมณฑลภูเก็ตกระทั่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475 สตูลได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดจวบจนทุกวันนี้

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสตูล

ถ้ำภูผาเพชร

ถ้ำลอดปูยู (ปูยู แปลว่า ปลาหมอ)

ถ้ำเจ็ดคต

น้ำตกธารปลิว

น้ำตกปาหนัน

น้ำตกยาโรย

น้ำตกโตนปลิว

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือมัสยิดมำบัง

วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์

วัดชนาธิปเฉลิม

สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง

หมู่เกาะสาหร่าย

หมู่เกาะอาดัง  ราวี

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

เกาะลิดี

เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหินงาม

เกาะหินซ้อน (รวมอยู่ในหมู่เกาะอาดังราวี)

เกาะเขาใหญ่

เกาะไข่

แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

วัดชนาธิปเฉลิม

เกาะหินซ้อน

อ่าวตะโละวาว

เกาะลิดี

วัดหน้าเมืองสตูล

วัดดุลยาราม

Facebook Comments

Shares