ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน

2018-10-01T15:51:00+00:00พฤศจิกายน 11th, 2016|ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน|
Shares

ลำพูน จังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่นับพันปี เคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย ในสมัยพระนางจามเทวี เมืองหริภุญไชย เมืองโบราณอายุประมาณ 1,343 ปี มีความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรมต่ออาณาจักรล้านนา เป็นสถานที่ถ่ายทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่เมืองใกล้เคียงมาแต่โบราณ ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่ และเชียงราย นอกจากมีชื่อเสียงในฐานะเมืองประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นแหล่งเพาะปลูกลำไย แหล่งทำพระเครื่องโบราณ และผ้าทอฝีมือดี

คำขวัญจังหวัดลำพูน

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

สัญลักษณ์จังหวัดลำพูน

ต้นก้ามปูหรือจามจุรีแดง (Samanea saman) เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดลำพูน

ดอกทองกวาว (Butea monosperma) เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลำพูน

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดลำพูน

ทิศเหนือ           ติดกับอำเภอสารภี และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก    ติดกับอำเภอห้างฉัตร อำเภอสบปราบ และอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ทิศใต้               ติดกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ทิศตะวันตก      ติดกับอำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รูปรวมที่เที่ยวจังหวัด
การแบ่งพื้นที่ทางการปกครอง

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 8 อำเภอ ประกอบด้วย
1. เมืองลำพูน
2. แม่ทา
3. เวียงบ้านโฮ่ง
4. ลี้
5. ทุ่งหัวช้าง
6. ป่าซาง
7. บ้านธิ
8. เวียงหนองล่อง

แผนที่จังหวัดลำพูน

แผนที่

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูน

ลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณมีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เกณฑ์พวกเม็งคบุตรหรือชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา

จนกระทั่งสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ได้รวบรวมเมืองนี้ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จึงถูกเปลี่ยนเป็นจังหวัด โดยมีเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย คือ พลตรี เจ้าจักรคำขจรศักดิ์

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วัดพระพุทธบาทตากผ้า

พระบรมราชานุสาวรีย์พระนางจามเทวี

วัดจามเทวี

วัดพระธาตุดอยเวียง

วัดประตูลี้

วัดมหาวัน

วัดพระคงฤๅษี

วัดพระยืน

วัดธงสัจจะ

วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหน่อม

วัดช้างรอง

วัดช้างสี

วัดไก่แก้ว

กู่ช้าง – กู่ม้า

วัดเจดีย์กู่เต้าจุฬามณี

วัดต้นแก้ว

วัดรมณียาราม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

ดอยขะม้อ

สะพานขาวทาชมภู

 อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

อุโมงค์รถไฟดอยขุนตาล

อนุสาวรีย์สุเทวฤๅษี

The Sun New Center

ถนนคนเดินจังหวัดลำพูน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

น้ำตกก้อ

สวนสายน้ำแร่

หมู่บ้านแกะสลักบ้านทา

แก่งก้อ

หมู่บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ

ถ้ำเอราวัณ

ถ้ำหลวงผาเวียง

ขัวมุงท่าสิงห์และชุมชนเวียงยอง

ดอยช้างป๋าแป่

ศาลเจ้าพ่อขุนตาล

ตลาดหนองดอก

ตลาดเกษตรดอยแก้ว

อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

ศูนย์ศิลปหัตถกรรม ผ้าไหมยกดอกเพ็ญศิริ

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

สวนสายน้ำแร่

พระธาตุดอยห้างบาตร

 ถ้ำจำหม่าฟ้า

แหล่งศิลาแลง

ตลาดสินค้าพื้นเมืองป่าซาง

โฮมสเตย์บ้านอุโมงค์

ชุมชนบ้านทาป่าเปา (โฮมสเตย์ห้วยทรายขาว)

โฮมสเตย์ผ้าทอโบราณ บ้านดอนหลวง

บ้านธิโฮมสเตย์

Facebook Comments

Shares