Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อุบลราชธานี  เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง หรือลองจิจูด 105 องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 200 ปี มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ อาทิ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เขื่อนสิรินธร สามพันโบก เป็นต้น

คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย
หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

สัญลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ต้นยางนา (Dipterocarpus alatus) เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ดอกบัว (Nymphaea lotus) เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดอุบลราชธานี

ทิศเหนือ           ติดกับจังหวัดอำนาจเจริญ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันออก    ติดกับแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้               ติดกับจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันตก      ติดกับจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร

รูปรวมที่เที่ยวจังหวัด
การแบ่งพื้นที่ทางการปกครอง

จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งพื้นที่ออกเป็น 25 อำเภอ ประกอบด้วย
1. อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2. อำเภอวารินชำราบ
3. อำเภอเดชอุดม
4. อำเภอบุณฑริก
5. อำเภอนาจะหลวย
6. อำเภอน้ำยืน
7. อำเภอพิบูลมังสาหาร
8. อำเภอโขงเจียม
9. อำเภอศรีเมืองใหม่
10. อำเภอตระการพืชผล
11. อำเภอเขมราฐ
12. อำเภอม่วงสามสิบ
13. อำเภอเขื่องใน
14. อำเภอกุดข้าวปุ้น
15. อำเภอตาลสุม
16. อำเภอโพธิ์ไทร
17. อำเภอสำโรง
18. อำเภอสิรินธร
19. อำเภอดอนมดแดง
20. อำเภอทุ่งศรีอุดม
21. อำเภอนาเยีย
22. อำเภอนาตาล
23. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
24. อำเภอสว่างวีระวงศ์
25. อำเภอน้ำขุ่น

แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี ในสมัยขอม หรือเขมรโบราณได้เสื่อมอำนาจ สมเด็จพระรามาธิบดี กษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาจึงได้รวบรวมดินแดนแห่งนี้เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครอง จนเกิดการแย่งชิงอำนาจนานนับสิบปี จึงได้แตกกระจายออกไป จนกระทั่งเมื่อเข้าสู่สมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช จึงได้รวบรวมดินแดนแถบนี้ได้สำเร็จอีกครั้ง พร้อมเจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ ได้เดินทัพติดตามทัพเวียงจันทน์ จนสามารถเข้ายึดเมืองได้สำเร็จ จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกต พร้อมคุมตัวเจ้าสิริบุญสารไปกรุงธนบุรี ส่วนเจ้าคำผงหลังเสร็จศึกได้กลับไปตั้งเมืองอยู่ที่ดอนมดแดงเหมือนเดิม กระทั่งปีพุทธศักราช 2319 เกิดอุทกภัย จึงย้ายออกนอกพื้นที่ แล้วรอให้น้ำลด จึงหาทำเลที่ตั้งเมืองใหม่ที่ตำบลบ้านร้าง เรียกว่า ดงอู่ผึ้งริมฝั่งแม่น้ำมูล อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2335 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “มณฑลอุบลราชธานี” เป็นศูนย์กลางการบริหารของมณฑลอีสาน และในปี พ.ศ. 2468 มณฑลอุบลราชธานีได้ถูกยุบโอนมาขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา จนถึงปี พ.ศ. 2476 ได้มีการยกเลิกระบบมณฑล เมืองอุบลราชธานีแยกตัวออกมาตั้งเป็น “จังหวัดอุบลราชธานี” เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2515 อำเภอยโสธรและอำเภอใกล้เคียงที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกแบ่งออกไปตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 อุบลราชธานีได้ถูกแบ่งพื้นที่อีกครั้ง โดยแยกอำนาจเจริญและอำเภอใกล้เคียงออกไปตั้งเป็นเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดอุบลราชธานี

หอไตรหนองขุหลุ

วัดภูหล่น

วัดป่าไทรงาม

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดศรีอุบลรัตนาราม

พิพิธภัณฑ์บ้านปะอาว

วัดป่านานาชาติ

วัดสวนหินผานางคอย

วัดหนองป่าพง

วัดพระธาตุหนองบัว

วัดทุ่งศรีเมือง

วัดถ้ำคูหาสวรรค์

วัดถ้ำปาฎิหาริย์

วัดมหาวนาราม

ปราสาทบ้านเบ็ญ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านก้านเหลือง

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ศรีเมืองใหม่

ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี

บ้านคำปุน

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

วนอุทยานน้ำตกผาหลวง

แก่งสะพือ

แก่งจุการ

ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร

เขื่อนสิรินธร

สามพันโบก

แม่น้ำสองสี

เขื่อนปากมูล

น้ำตกแสงจันทร์

ช่องเม็ก

สามเหลี่ยมมรกต

หาดคูเดื่อ

ไดโนเสาร์ศรีเมืองใหม่

หาดชมดาว

หาดหงษ์

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •