วันนี้ Thailand Top Vote อยากมาชวนพุทธศาสนิกชนไปร่วม งานนมัสการพระแท่นดงรัง เสริมสิริมงคลให้ชีวิต ในระหว่างวันที่ 13 – 21 มีนาคม 2562 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

งานนมัสการพระแท่นดงรัง 2562

“วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร”ตั้งอยู่ในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดอารามหลวง เป็นวัดโบราณที่ไม่มี การบันทึกไว้ว่าสร้างตั้งแต่ยุคใด แต่เชื่อว่าสร้างมานานแล้วหลายร้อยปี ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน

งานนมัสการพระแท่นดงรัง

วัดแห่งนี้เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจถึง 2 ครั้ง เพื่อทรงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่และปลูกต้นโพธิ์ รวมถึงยกช่อฟ้าและทรงประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

โดยวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนา มีปูชนียสถานที่สำคัญ อย่างเช่นในวิหารพระแท่น มีแท่นหินขนาดใหญ่ แท่นหินขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นี่

งานนมัสการพระแท่นดงรัง

งานนมัสการพระแท่นดงรัง

งานนมัสการพระแท่นดงรัง

งานนมัสการพระแท่นดงรัง

สำหรับ วันที่ 13 – 21 มีนาคม 2562 จะมีการจัดงานประจำปี “งานนมัสการพระแท่นดงรัง” นี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมนมัสการแท่นหินขนาดใหญ่ นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองที่ทำจากไม้ขนาดใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทย กราบขอพรพระสังกัจจายน์ (หลวงพ่อโต) ชมโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระอานนท์ ฯลฯ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านพระแท่นดงรัง พร้อมชมมหรสพ ภาพยนตร์ ลิเก ดนตรี แบบฟรีตลอดทั้งงาน ทั้งนี้ยังจะได้เลือกซื้อเลือกหาของอร่อยๆ จากร้านค้าต่างๆ มากมาย

งานนมัสการพระแท่นดงรัง

งานนมัสการพระแท่นดงรัง

งานนมัสการพระแท่นดงรัง

ที่ตั้ง วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร : 121 หมู่ 10 ต.พระแท่น อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี 71130
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุมลมาลย์ อินทรง ผู้อำนวยการศูนย์ท่องเที่ยว วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โทร. 089 820 0992, 034 643460

ขอบคุณข้อมูลและภาพ tiger’s nest  , แดนสวรรค์ตะวันตก , www.ut24hrs.com