//////พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เที่ยวเติมเต็มคุณค่าแห่งชีวิต เรียนรู้เทคนิคการแพทย์

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เที่ยวเติมเต็มคุณค่าแห่งชีวิต เรียนรู้เทคนิคการแพทย์

Shares

วันนี้เราก็ขอพามาเที่ยวยัง พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน แหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์อีกแห่งหนึ่ง

ที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต เหมาะสำหรับคนที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ

ไปสัมผัสเทคโนโลยีและความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก

 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณของ โรงพยาบาลศิริราช

เดิมเริ่มต้นจากการเก็บและจัดแสดงสิ่งของซึ่งเป็นสิ่งเรียนรู้ทางการแพทย์ในแต่ละสาขาวิชา

โดยในปี พ.ศ. 2525 มีพิพิธภัณฑ์ที่เปิดขึ้นภายในโรงพยาบาลแห่งนี้ถึง 13 แห่ง

แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เหลือพิพิธภัณฑ์เพียง 6 แห่ง สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และคลังวัตถุอันทรงคุณค่า

ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ ซึ่งประกอบด้วย

 

1. พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส

 

เป็นสถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการทางการแพทย์สาขาพยาธิวิทยา แสดงอวัยวะของร่างกายมนุษย์เมื่อเป็นโรคต่างๆ

โดยเฉพาะโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ อาทิ เนื้องอกและมะเร็งที่พบได้บ่อย โรคหัวใจขาดเลือด

รวมทั้งโรคที่พบได้ยากและโรคที่พบได้บ่อยในอดีต

 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

 

2. พิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยา สงกรานต์ นิยมเสน

 

สถานที่จัดแสดงศพ ชิ้นส่วนมนุษย์ กระดูก โครงกระดูก วัตถุพยานจากคดีต่าง ๆ เช่น คดีฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ ฯลฯ

ที่สำคัญคือกะโหลกศีรษะจำนวนมากที่ได้จากการทดลองยิงเพื่อการศึกษาทิศทางบาด แผลในระยะต่างๆ

รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการชันสูตรพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8

โครงกระดูก ศ.นพ. สงกรานต์  นิยมเสน ศพซีอุย วัตถุพยานในคดีนวลฉวี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ “ศิริราชกับสึนามิ” ซึ่งบันทึกเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

การรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บทั้งทางกายและทางจิตใจ การชันสูตรพลิกศพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิต

จากมหาคลื่นสึนามิ ด้วยเทคนิคสื่อผสม อาทิ หุ่นจำลอง คอมพิวเตอร์สื่อสัมผัส ภาพยนตร์สารคดีสั้น

 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

 

3. พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา

 

เป็นสถานที่จัดแสดงหนอนพยาธิชนิดต่างๆ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิแส้ม้า หุ่นจำลองพยาธิโปรโตซัว

ตู้แสดงวงจรชีวิตของปรสิตที่สำคัญทางการแพทย์ และพบบ่อย เช่น พยาธิใบไม้ในตับ

อวัยวะของคนและสัตว์ที่เป็นโรคทางปรสิต ตลอดจนสัตว์มีพิษ เช่น แมลง และงูพิษ เป็นต้น

 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

 

4. พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน

 

เป็นสถานที่จัดแสดงการกำเนิดและพัฒนาการของตัวอ่อนของมนุษย์ รูปพิกลแต่กำเนิด

กายวิภาคของระบบต่างๆ ในร่างกายทุกระบบ แฝดติดกัน กระดูกทุกชิ้นรวมทั้งข้อต่อและโครงกระดูกที่ผิดปกติ

ตลอดจนสิ่งแสดงสำคัญที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ซึ่งเตรียมและชำแหละโดย รศ. พญ. เพทาย ศิริการุณ

คือระบบประสาททั้งร่างกาย และระบบหลอดเลือดแดงทั้งร่างกาย

 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

 

5. พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์และห้องปฏิบัติการ สุด แสงวิเชียร

 

เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (โดยย่อ) และวิวัฒนาการของมนุษย์โดยละเอียด

พร้อมเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทย มีแผนภูมิแสดงวิวัฒนาการของสัตว์กลุ่มไปรเมท

มีอายุตั้งแต่ 70 ล้านปีจนถึงมนุษย์ปัจจุบัน เรื่องก่อนประวัติศาสตร์โดยจัดแสดงเครื่องมือหินของสมัยหินเก่า,

สมัยหินกลาง, สมัยหินใหม่ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับและภาชนะเครื่องปั้นดินเผาของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์

ที่พบในประเทศไทย สิ่งแสดงเป็นตัวอย่างของจริง รูปภาพ รูปปั้น และรูปหล่อ

 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

 

6. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย อวย เกตุสิงห์

 

เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทย หุ่นแสดงชุดการคลอดบุตรแบบโบราณ

อุปกรณ์ในการปรุงยา การนวดแผนโบราณ สมุนไพรไทยนานาชนิด ฯลฯ

 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

 

ที่นี่เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้นพิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการ

เรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร ที่เปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาเดียวกัน

 

อัตราค่าเช้าชมสำหรับคนไทย 20 บาท และชาวต่างประเทศ 40 บาท

เด็ก นักเรียนในเครื่องแบบหรือผู้แสดงบัตรนักเรียน และภิกษุสามเณร เข้าชมฟรี

 

 

 

Facebook Comments

Shares