ตลาดน้ำคูเวียง แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี เป็นตลาดน้ำเล็กๆ ที่พร้อมชวนให้มาสัมผัสวิถีชีวิต

แบบชาวไร่ชาวสวนที่เป็นเสน่ห์ สร้างสีสันให้ตลาดน้ำแห่งนี้คึกคักในยามเช้า ชมภาพการค้าขายแบบชาวบ้านสมัยก่อน

ที่หาชมได้ยากแล้วในยุคนี้ แล้วเช่าจักรยานไปปั่นชมวิถีชีวิตชาวสวนริมคลอง

 

ตลาดน้ำคูเวียง

 

ตลาดน้ำคูเวียง ตั้งอยู่ที่บริเวณปากคลองบางคูเวียง ตัดกับปากคลองบางราวนก มาบรรจบกับคลองบางกอกน้อย

และตั้งอยู่ระหว่างวัดสองวัดคือ วัดโบสถ์บน กับวัดโพธิ์เอน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี การเดินสะดวกสบาย

ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกทั้งเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เคยทรงเสด็จมาที่ตลาดแห่งนี้ ซึ่งสร้างความปิติยินดีแก่พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

 

ตลาดน้ำคูเวียง ตลาดน้ำคูเวียง

 

สิ่งที่น่าสนใจของตลาดน้ำคูเวียงคือ ภาพชีวิตแบบไทยที่คงความคลาสสิกและสวยงาม

ถึงแม้จะเป็นตลาดที่มีขนาดเล็กกว่าตลาดน้ำแห่งอื่น แต่ข้าวของขายส่วนใหญ่เป็นเจ้าของสวนนำเอาผลไม้

พืชผักจากสวนมาขายเองโดยตรง ทำให้สินค้ามีคุณภาพ และสดใหม่อยู่เสมอ ซึ่งจะมีของขายเยอะมากที่สุด

ในช่วง 6 โมงถึง 8 โมงเช้า และหลังจากนั้นตลาดจะเริ่มวาย แต่ก็ยังมีสินค้าและอาหารพื้นบ้านบางอย่าง

ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันออกมาจำหน่ายอยู่เป็นระยะ

 

ตลาดน้ำคูเวียง ตลาดน้ำคูเวียง

 

นอกจากนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบการทำบุญ ที่นี่ยังมีพระสงฆ์ออกบิณฑบาตยามเช้าให้เห็นอยู่ และสามารถใส่บาตรได้

ถือเป็นเสน่ห์แบบไทยๆ ที่หาดูได้ยาก และนักท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยาน ปั่นชมวิถีชีวิตของชาวสวน

และชาวบ้านสองฝั่งคลองได้อีกด้วย เป็นอีกหนึ่งเส้นทางปั่นจักรยานเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักปั่น

 

ตลาดน้ำคูเวียง

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 08.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท. สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0 2250 5500

 

การเดินทาง มีให้เลือก 3 เส้นทางด้วยกันคือ

 

โดยสารเรือจากท่าน้ำวัดชะลอ อำเภอบางกรวย ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ค่าโดยสารคนละ 5 บาท

ออกทุก 15 นาที ระหว่าง 05.00 – 20.00 น.

 

โดยสารเรือจากท่าน้ำนนทบุรี (ท่าพิบูลสงคราม 2) ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ค่าโดยสารคนละ 5 บาท

หรือในกรณีเช่าเรือเหมาลำใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง ค่าเช่าประมาณ 300 บาท

 

เช่าเหมาเรือจากท่าช้าง กรุงเทพฯ ใช้เส้นทางคลองบางกอกน้อย-คลองอ้อมตลาดน้ำ

บางคูเวียงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าเช่าเรือประมาณ 300 บาท

 

เครดิตภาพ : กระทู้พันทิปจากคุณ paipaiphuart