Shares
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  7
  Shares

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน เป็นข้อความในสโลแกนของสถานที่แห่งนี้

ในฐานะที่เป็นคนไทยควรไปเรียนรู้ยุคสมัย เพื่อร่วมภาคภูมิใจไปกับมรดกของแผ่นดิน และอารยธรรมของประเทศ

ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ภายใต้ยุคที่เรียกขานว่า รัตนโกสินทร์

 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลาง ติดกับลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร์

จุดที่ตั้งอาคารนี้เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่เขตพระราชธานีเมื่อครั้งอดีต เปรียบได้ดั่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์

เป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

รวมถึงประวัติศาสตร์ ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศไทย

 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น บริเวณปลายของอาคารทั้งสองด้าน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิกตะวันออก

ภายในอาคาร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับยุครัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย

ในลักษณะอินเตอร์แอคทีฟ เซลฟ์เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง

การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 9 ห้อง อาทิ

 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ นำเสนอผ่านภาพยนตร์สื่อผสม 4 มิติ ทั้งแสง สี เสียง จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติ

เมื่อครั้งเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ จนเปลี่ยนแปลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร

 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

เรืองนามมหรสพศิลป์ ย้อนยุคไปชมการแสดงมหรสพต่างๆ อาทิ ละครใน โขน หนังใหญ่ งิ้ว

ผ่านวีดีทัศน์ ที่ฉายลงมาตรงกำแพงแบบรอบทิศ 360 องศา ด้วยแสง สี และเสียง

 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

ลือลบิลพระราชพิธี ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยการฉายวีดีทัศน์

ซึ่งพระราชพิธีส่วนใหญ่จะเป็นพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ทรงโปรดเกล้าให้ฟื้นฟูพระราชพิธีที่สำคัญขึ้นหลายพระราชพิธี อาทิ พระราชพิธีสยามเทวาธิราช

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นต้น

 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

ไฮไลต์ของที่นี่ต้องเดินขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ จากหน้าต่างกระจก โซนนี้สามารถนั่งพักผ่อน กินกาแฟ

พร้อมชมโลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม และยอดภูเขาทองในมุมสูงแบบที่ไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อน

 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ยังมีห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย

ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

เพื่อเชื่อมโยง และต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. โดยรอบเข้าชมสุดท้ายเวลา 17.00 น.

 

รอบเข้าชมจะมีทุกๆ 20 นาที ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 32 รอบต่อวัน

 

ค่าธรรมเนียม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคนละ 100 บาท / เข้าชมฟรี สำหรับเด็กสูงไม่ถึง 120 ซ.ม.,

นักเรียน นักศึกษา จะต้องแสดงบัตร ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และพระภิกษุ

 

เว็บไซต์ : www.nitasrattanakosin.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2621 0044

 

การเดินทาง : พิกัด 13 45 20.89, 100 30 14.55

 

ด้วยรถยนต์ สามารถใช้เส้นทางด่วนไปลงด่านยมราช หรือขึ้นเส้นทางด่วนสุริวงศ์ไปลงด่านอุรุพงศ์

จากนั้นข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศมายังถนนราชดำเนินกลาง นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จะอยู่ทางซ้าย

ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

 

ด้วยรถโดยสารประจำทาง  สาย 2, 12, 15, 39, 42, 44, 47, 56, 59, 60, 70

และรถโดยสารปรับอากาศ สาย ปอ.12, ปอ.44, ปอ.59, ปอ.60, ปอ.70, ปอ.79, ปอ.509, ปอ.511

 

นอกจากนี้ยังสามารถมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ให้ลงสถานีอโศก จากนั้นต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบจากท่าอโศก

หรือมาด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีราชเทวี จากนั้นต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบ แล้วลงท่าสะพานหัวช้าง

 

เครดิตภาพ : pantip และ thetrippacker

 

 


Shares
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  7
  Shares